Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Ändring av detaljplan för kv. Sibyllan m.fl. i Höganäs

Sibyllan 1

Synpunkterna från samråd och granskning sammanställs i ett granskningsutlåtande. Utifrån synpunkterna upprättas sedan antagandehandlingar och efter beslut i Kommunfullmäktige kan bli antagen och detaljplanen förväntas få laga kraft hösten 2021.

- Granskning varade mellan den 10 – 31 maj 2021.
- Samråd varade mellan den 15 mars – 5 april 2021.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder och lokaler. Det finns även möjlighet för så kallade bokaler det vill säga kombinerade bostäder och lokaler avsedda för samma person att både bo och arbeta i.

Diarenummer KS/2019/189

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: