Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Stataren 1 och 2

Stataren 1 och 2

Detaljplanen beräknas påbörjas under hösten 2021.

Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna till förtätning i form av flerbostadshus. Förslaget följer Höganäs kommuns översiktsplan där området är utpekat som ett förtätningsområde.

Diarenummer KS/2021/137

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: