Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Tjörröd 2:36 m.fl.

Planområde Tjörröd

Samrådstiden pågick mellan den 28 december 2019 – 31 januari 2020. Samrådstiden är nu slut och kommunen arbetar med de synpunkter som kom in under samrådet. Synpunkterna sammanställs i en samrådsredogörelse. Utifrån synpunkterna upprättas också granskningshandlingar och efter beslut i Planutskottet kommer planen ut på granskning.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt verksamhetsområde i Höganäs.

Diarenummer KS/2019/913

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: