upphävande av del av tomtindelning inom del av kvarteret vargen i Höganäs

Samråd genomfördes mellan den 9 - 30 september 2021 och granskningen varade mellan den 14 februari - 7 mars 2022.

Vy över detaljplaneprocessen

Detaljplanens syfte är att upphäva tomtindelning för Vargen 11

Diarenummer KS/2021/239

Rådande förhållande

Karta över ungefärligt planområde.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen