Upphävande av tomtindelning för VARGEN 11, i Höganäs

Rådande förhållande

Upphävning av tomtindelning

Samråd pågår mellan den 9 - 30 september 2021. Under samrådet finns möjlighet att ta del av planförslaget samt lämna synpunkter. Observera att synpunkterna måste komma in skriftligen till kommunen under samrådstiden.

Detaljplanens syfte är att upphäva tomtindelning för Vargen 11.

Diarenummer KS/2021/239

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen