Ändring av 42 detaljplaner i Jonstorp, Svanshall och Rekekroken

Övertagande av huvudmannaskap för allmänna platser

Inför samråd

42 detaljplaner kommer ändras, ändringen avser huvudmannaskap.

Ändring av huvudmannaskap

Målsättningen med planarbetet är att all allmän platsmark som ingår i Jonstorps vägförenings ansvarsområde övergår till kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att vissa planer kommer ha delat huvudmannaskap.

ETAPP 6

Diarenummer KS/2020/47

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: