Detaljplan för Bölsåkra 5:11 och del av Bölsåkra 5:12

Bölsåkra 5:11

Fem nya frilligande bostäder

Diarenummer KS/2018/932

Granskningsstiden pågick mellan den 20 januari – 10 februari 2020. Granskningstiden är nu slut och kommunen arbetar med de synpunkter som kom in under granskningen.

Detaljplanens syfte är att varsamt komplettera området med fem friliggande bostadshus. En viktig aspekt är att bebyggelsen ska samverka med naturen i omgivningen. I övrigt kommer marken bevaras som den är så att allmänhetens firtsatta tillträde kvarstår.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen