Detaljplan för del av Bölsåkra 5:11 i Svanshall

Granskning 2 för del av Bölsåkra 5:11

Detaljplanens syfte är att varsamt komplettera området med fem friliggande bostadshus. En viktig aspekt är att bebyggelsen ska samverka med naturen i omgivningen. I övrigt kommer marken bevaras som den är så att allmänhetens fortsättningsviss kan vistas i naturen som området erbjuder.

Stubbarp 6:32

Detaljplanen är föremål för en andra granskning till följd av stora förändringar efter den senaste granskningen.

Granskningen pågår mellan den 16 mars 2022 - 5 april 2022

Eventuella synpunkter ska lämnas in skriftligen under granskningstiden till Höganäs kommun, Plan- och bygglovsavdelningen, 263 82 Höganäs eller till kommunen@hoganas.se. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Vid lämnade synpunkter, vänligen uppge diarienummer KS/2018/932.

Bölsåkra 5:11

Flygfoto över det tänkta planområdet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen