Detaljplan för del av Bölsåkra 5:11 i Svanshall

Inför antagande för del av Bölsåkra 5:11

Detaljplanens syfte är att varsamt komplettera området med fem friliggande bostadshus. En viktig aspekt är att bebyggelsen ska samverka med naturen i omgivningen. I övrigt kommer marken bevaras som den är så att allmänhetens fortsättningsviss kan vistas i naturen som området erbjuder.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 22 juni 2022.

Bölsåkra 5:11

Flygfoto över det tänkta planområdet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen