Detaljplan för

Östra Lerberget


Röd ring visar ungefärligt planområde

Syftet

Syftet med detaljplanen är att Möjliggöra cirka 100 småhus, i form av villor, par- rad - och kedjehus, med tillhörande infrastruktur. Detaljplanen säkerställer även ytor till park och natur.

Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Farhult 26:70


Detaljplanen har varit ute på granskning mellan den 15 november - 6 december 2023. De synpunkter som kommit in under granskningen kommer att sammanställas och planen beredas inför nästa skede, som är antagande av planen.


Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: