Ändring av del av detaljplan för ELESHULT 8:34 m.fl.

Utökning av byggrätter

Detaljplanen är under bearbetning inför samråd.

Syfte med detaljplanen är att möjliggöra byggnation med utökad byggrätt och högre byggnadshöjd än vad som tillåts i gällande detaljplan.

Diarenummer KS/2008/275

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen