Ändring av del av byggnadsplan för Nyhamnsläge, Eleshult 8:34 m.fl.

Samråd

Utökning av byggrätter

Samråd varade mellan den 14 februari - 7 mars 2022.

Granskning varade mellan den 16 maj - 6 juni

Syfte med detaljplanen är att möjliggöra byggnation med utökad byggrätt och högre byggnadshöjd än vad som tillåts i gällande detaljplan.

Diarenummer KS/2008/275

Flygfoto över tänkt planområde.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen