Förtätning av bostäder och utveckling av idrottsverksamhet i Nyhamnsläge

Eleshult 1:16

Förtätning av bostäder och utveckling av idrottsverksamhet

Detaljplanen är under bearbetning inför samråd.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av bostadsbebyggelse och utveckling av befintlig idrottsverksamhet, allmänna platser och parkeringsytor.

Diarenummer KS/2017/494

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen