Förtätning av bostäder och utveckling av idrottsverksamhet i Nyhamnsläge