Detaljplan i Skäret, Höganäs kommun, Skåne län

Skäret

Ny detaljplan kommer omfatta hela Skäret och ersätta 10 detaljplaner

Detaljplanen är under bearbetning inför samråd.

Detaljplanens syfte är att göra en detaljplan istället för 17 för ett begränasat område. Man tittar på möjligheter till större byggrätter där det finns förutsättningar för detta och att säkra att bebyggelsen är i fortsatt harmoni med landskapet.

Diarenummer KS/2019/904

Skäret
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen