Ändring av del av detaljplan för området vid Nabben

Flundrarp 12.7

Granskning mellan den 21 juni till den 16 juli 2021.

Under granskningen finns möjlighet att ta del av planförslaget samt lämna synpunkter. Observera att synpunkterna måste komma in skriftligen till kommunen under granskningstiden.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av en ekonomibyggnad med ändamål för garage och höloft samt om/tillbyggnad av bostadshuset.

Diarienummer: KS/2020/352

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: