Detaljplan för Tjörröd 7:111 m.fl.

Exploatering av nya bostäder.

Farhult 26:70

Syfte med detaljplanen är att pröva fastighetens möjlighet till exploatering av bostäder i form av friliggande villor i 1–2 plan samt avstyckning till villatomter. Syftet är aven att pröva utformning och omfattning av bebyggelse.

Diarenummer KS/2022/1250

Katt 2

Det tänkta planområdet i Strandbaden.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen