Detaljplan för Tjörröd 7:111 m.fl.

Exploatering av nya bostäder.

Vy över detaljplaneprocessen

Syfte med detaljplanen är att utreda fastighetens möjlighet till exploatering av bostäder i form av villor i 1–2 plan samt avstyckning till villatomter.

Diarenummer KS/2022/1250

Katt 2

Det tänkta planområdet i Strandbaden.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen