Detaljplan för VIOLEN 25

Ändrad markanvändning

Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen från allmän platsmark ”park” till kvartersmark ”bostad” och möjliggöra försäljning som en bostadstomt.

Diarenummer KS/2019/708

Violen 25

Diarenummer KS/2019/188

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen