Planeringsstrategi för Höganäs kommun 2024

Den första planeringsstrategin för Höganäs kommuns översiktsplan är antagen.

Vad är en planeringsstrategi?

Kommunens översiktsplan är ett viktigt strategiskt styrdokument som redovisar hur kommunen vill att marken ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas, användas och bevaras. En planeringsstrategi är en del av den kommunala översiktliga planeringen. I planeringsstrategin ska det framgå bland annat hur gällande översiktsplan förhåller sig till nya planeringsunderlag, ny lagstiftning, nya nationella mål och politisk vilja. Den ska bedöma och säkerställa att översiktsplanen är aktuell och oavsett bedömning ändras inte innehållet i den gällande översiktsplanen.

Vad kom planeringsstrategin fram till?

Höganäs kommuns första planeringsstrategi antogs av kommunfullmäktige den 13 juni 2024 och den samlade bedömningen är att översiktsplanens strategier, inriktningar och föreslagen markanvändning är aktuell. Planeringsstrategin redovisar även vilka strategiska dokument som ska prioriteras vid vidare arbete. Nytillkommet planeringsunderlag och nya nationella mål kan användas trots att en det inte behövs en ny översiktsplan. En planeringsstrategi måste antas senast två år efter varje ordinarie val och nästa planeringsstrategi kommer antas senast under 2028.

Handlingar till planeringsstragin:

Planeringsstrategi för Höganäs kommun 2024 , 413.8 kB.

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 13 juni 2024 , 201.8 kB.

Bilaga 1 Länsstyrelsens underlag 20 april 2022 , 694.8 kB.

Bilaga 2 Bedömning av översiktsplanens strategier och inriktningar 2 maj 2024 , 309.7 kB.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: