Bruksskolans till- och ombyggnad

I slutet av 2022 påbörjades till- och ombyggnationen av Bruksskolan. Ett år senare står D-huset klart och i början av november kommer skolans nya lokaler att invigas.

Bruksskolans nya del består av två plan på en bruttototalarea på ca 1705 m2. Denna del är vigd åt lågstadieeleverna som har fått nya klassrum och fritidslokaler. Den nya delen rymmer även nya personalutrymmen, ny matsal och ett nytt skolkök.

I april 2024 kommer utemiljöerna vara färdigställda.

Hus D

Information om till- och ombyggnaden

Den nya byggnaden skilde sig lite från de andra två byggnaderna. Fasaden på tillbyggnaden bestod av gråaktigt tegel och fasadskivor. Taket på den höga byggnaden täcktes av solpaneler och på den låga byggnaden blev taket av sedum (grönt tak).

I den befintliga byggnaden skedde vissa mindre ombyggnader. Det blev anpassning av friliggande skyddsrum till fritidshem som då gränsade till hus C. Ombyggnad för elevhälsa i friliggande byggnad.

Invändigt blev det mycket trä som gav en varm, naturlig och ombonad känsla. Arkitekten som hade tagit fram arkitekthandlingarna och var designansvarig från början var Jais Landén Krantz arkitekter. HA-Bygg hade valt A-konsult som projekterande arkitekt.

Den fristående byggnaden som hette hus C försvann och i ett senare skede blev detta den nya skolgården.

Den 29 augusti påbörjades rivningen av den byggnad som tidigare var matsal.

Redan under vecka 32 byggdes en tillfällig vägg i matsalen och matsalesden stängdes.

Etapp 1
augusti 2022–maj 2023

  • Hus D byggs
  • Köket är igång
  • Maten sevrveras i klassrum
  • Bildsal byggs om till Elevhälsa

Etapp 2
juni 2023–september 2023

  • Kök och rum i hus B byggs om
  • Hus C rivs
  • Skyddsrum byggs om
  • Matsal är igång

Etapp 3
Oktober 2023–april 2024

  • Skolgården byggs om i två etapper
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: