Bruksskolans till- och ombyggnad

Nu har första spadtaget tagits och röjningsarbetet är i full gång på skolan. Här kan du följa till- och ombyggnaden av skolan. De kommande tre terminerna kommer det att vara lite stökigt och dammigt på Bruksskolan men snart är det nya D-huset här.

Bruksskolans nya del kommer att bestå av två plan på en bruttototalarea på ca 1705 m2. I denna del kommer eleverna som går i lågstadiet få nya klassrum och fritidslokaler. Det blir även nya personalutrymmen, ny matsal och ett nytt skolkök och i ett senare skede även nya utemiljöer.

Hus D

Information om till- och ombyggnaden

Den nya byggnaden kommer att skilja sig lite från de andra två byggnaderna. Fasaden på tillbyggnaden kommer att bestå av gråaktigt tegel och fasadskivor. Taket på den höga byggnaden täcks av solpaneler och på den låga byggnaden blir tak av sedum (grönt tak).

I den befintliga byggnaden kommer vissa mindre ombyggnader ske. Det blir anpassning av friliggande skyddsrum till fritidshem som idag gränsar till hus C. Ombyggnad för elevhälsa i friliggande byggnad.

Invändigt blir det mycket trä som ger en varm, naturlig och ombonad känsla. Arkitekten som tagit fram arkitekthandlingarna och är designansvariga från början är Jais Landén Krantz arkitekter. HA-Bygg har valt A-konsult som projekterande arkitekt.

Den fristående byggnaden som heter hus C kommer att försvinna och i ett senare skede blir detta den nya skolgården.

Den 29 augusti påbörjas rivningen av den byggnad som tidigare var matsal.

Redan under vecka 32 byggdes en tillfällig vägg i matsalen och matsalesden stängdes. Eleverna kommer att äta lunch under hela byggnadsperioden i befintliga klassrum.

Etapp 1
augusti 2022 - maj 2023

  • Hus D byggs
  • Köket är igång
  • Maten sevrveras i klassrum
  • Bildsal byggs om till Elevhälsa

Etapp 2
juni 2023 - september 2023

  • Kök och rum i hus B byggs om
  • Hus C rivs
  • Skyddsrum byggs om
  • Matsal är igång

Etapp 3
augusti 2023 - november 2023

  • Skolgården byggs om i minst två etapper, mer information kommer längre fram.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: