Kullagymnasiets nya byggnad

Frågan om en ny gymnasieskola i Höganäs centrum har diskuterats och utretts under en tid. Den 19 januari tog kommunstyrelsens arbetsutskott och utbildningsnämnden åter upp frågan om en ny gymnasieskola i Höganäs centrum. De ställer sig bakom förslaget att bygga en ny centralt placerad gymnasieskola. Ett klart besked kommer vi att ha först i februari då det är i kommunfullmäktige beslutet fattas.

Nästa steg är att en lämplig tomt för skolan ska utredas. Därefter ska detaljplaner ritas och beslutas om – detta tar ofta mer än ett år. Allt som allt räknar vi med 4–6 år för att bygga skolan. Vilket betyder att de elever som går på Kullagymnasiet och idag kommer att hinna gå ut innan skolan står färdigbyggd.

Frågor och svar

Beslutet ska fattas i kommunstyrelsen i februari 2022. Om det godkänns där blir nästa steg att utreda om en lämplig tomt för skolan. Därefter ska detaljplaner ritas och beslutas om – detta tar ofta mer än ett år.

Att bygga en ny skola tar ungefär 4–6 år

För att skapa förutsättningar för mer moderna, flexibla och tillgängliga lokaler som kan nyttjas av både elever, lärare och boende i kommunen. En skola mitt i Höganäs centrum leder till en mer levande stadskärna som gynnar både näringsidkare och boende.

Höganäs kommun vision är att vi år 2025 ska vara 30 000 stolta invånare. För att möjliggöra detta har fem visionsbyggstenar med åtta strategier tagits fram. En av dessa visionsbyggstenar är att vi ska stärka skolans bredd och spets. Satsningen på och utvecklingen av kommunens gymnasieskola är en del av detta. Likaså att vi samtidigt kan möta behovet av en större och mer attraktiv grundskola i vår nya stadsdel Tornlyckan.

Denna fråga ska utredas och lämpliga tomter kommer undersökas. Så fort detta är beslutat kommer informationen här att uppdateras.

Höganäs kommun är mån om sina invånare och sina näringsidkare. Vi kommer att informera alla som berörs.

Det kommer ta lång tid tills skisser är klara. När det är klart kommer vi att dela med oss av dem här på hemsidan.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: