Ombyggnaden av Storgatan

Höganäs ska ha ett levande centrum där handlare, kommuninvånare, besökare och företagare trivs. Arbetet med att utveckla centrum och ombyggnaden av Storgatan är en viktig del i helheten för en levande och attraktiv stad.

Vi skapar en trevlig stadsmiljö med omtanke för gående och cyklister. Vi arbetar för att utveckla stadslivet. Det ska vara enkelt och smidigt att ta en runda på stan och besöka våra näringsidkare som tillsammans skapar en levande handelsplats.

Aktuellt just nu

  • Sträckan Köpmansgatan/Långarödsvägen-Kvickbadet är nu helt öppen för trafik.
  • Datum för vårens drop in-träffar finns i inforutan nedan.

Kommunen bjuder tillsammans med NCC och Handelsplats Höganäs in till drop in-träffar under hela byggtiden. Till dessa träffar är alla välkomna med frågor om ombyggnaden av Storgatan. Du behöver inte föranmäla dig, utan det är bara att titta förbi. Vi ses klockan 9.00-9.30 vid entrén till Kvickbadet här i Höganäs.

Datum för återstående drop in-träffar våren 2022:

  • 3 maj

Har du inte möjlighet att vara med på drop in-träffarna går det utmärkt att mejla eventuella frågor eller funderingar till naringsliv@hoganas.se.

Välkommen!

Visionsskiss över korsningen Köpmansgatan/Långarödsvägen
Visionsskiss över korsningen Köpmansgatan/Långarödsvägen med marknad
Visionsskiss, vy från öster
Visionsskiss, vy mot Kvickbadet
Visionsskiss, vy från Kvickbadet

Storgatan byggs om i tre etapper

  • Etapp 1: Arnbergs plats - Köpmansgatan, färdigställd juni 2020
  • Etapp 2: Arnbergs plats - Triangelplatsen, färdigställd juni 2021
  • Etapp 3: Köpmansgatan - Kvickbadet, september 2021 - juni 2022

Tidsplanen för etapp 3 är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång. För att underlätta framkomlighet och tillgänglighet under byggtiden delas etappen in i kortare byggsträckor.

I gestaltningsförslaget är ombyggnaden av Storgatan indelat i fyra delar med olika teman:

Vid stranden

Den västra sträckan av Storgatan (mellan Kvickbadet och där Långarödsvägen möter Storgatan), är den del vi valt att kalla Stranden på grund av kopplingen till havet. På gatans norra sida, solsidan, planteras ny vegetation och två nya zoner anläggs; en bred promenadzon och en möbleringszon. På den södra sidan finns en gångbana och en dubbelriktad cykelbana som i framtiden kan anslutas till Långarödsvägen. Vidare läggs en körbana med kantsten vilket gör det lätt för bussen att stanna på sträckan. Denna plats består utav en tegelyta ytterst och en mittdel i betong. Ledstråk föreslås i ljusare tegel.

I trädgården

Trädgården är sträckan mellan Köpmansgatan och Kyrkplatsen. Den här delen av gatan tar upp karaktären av villorna på båda sidor av gatan och den grönska som dominerar Widdings villa-tomten. Det finns gott om både bil och cykelparkeringar här. Markmaterialen domineras av rödbruna mörka och vinröda tegel. Ledstråk finns inlagda av ljus tegel på strategiska platser.

Vid kyrkan

Kyrkplatsen är hjärtat av Storgatan och med ombyggnaden blir Kyrkplatsen verkligen ett torg att räkna med. Körbanan är smalare här än på resten av Storgatan och förskjuts bitvis söderut för att göra en större yta för uteserveringar, aktiviteter och planteringar. Tegelmönstret är här precis som överallt annars på gatan lagt i fiskbensmönster men här är tegelkulörerna blandade i olika röda nyanser. Kyrkan får en ny entré i nordöst som är tillgänglighetsanpassad med ramp och trappa. En ny lekfull plats anläggs öster om kyrkan med ett större vattenspel.

Längs handeln

Längs handeln är den första delen av den uppgraderade Storgatan sett från Triangelplatsen och fram till . Även på denna del är det hårdbrända rödaktiga teglet karaktärsbärare. Breda gångytor och möbleringszoner gör gatan attraktiv och spännande. I korsningar kör bilisterna upp på fotgängarnas nivå. Gatan upplevs idag bitvis som mörk och genom att ta bort de skrymmande träden som finns idag och ersätta med mer skir vegetation kommer upplevelsen av gatan att vara ljusare. Belysning som fokuserar på gående och deras upplevelse av gatan kvällstid kommer ytterligare att förstärka komforten i gaturummet.

Vanliga frågor och svar

Målsättningen med ombyggnaden är att Höganäs ska få ett ännu mer levande centrum där handlare, kommuninvånare, besökare och företagare trivs ännu bättre. Arbetet med att utveckla centrum och ombyggnaden av Storgatan är en viktig del i helheten för en levande och attraktiv stad.

Med den nya Storgatan skapas en trevlig stadsmiljö med omtanke för gående och cyklister. Vi arbetar för att utveckla stadslivet och det ska vara enkelt och smidigt att ta en runda på stan och besöka våra näringsidkare som tillsammans skapar en levande handelsplats.

När ombyggnaden är klar kommer Storgatan att bli en trivsammare, trevligare och tryggare mötesplats för alla som besöker centrum. Vi får en säkrare trafikmiljö med minskad genomfartstrafik.

Ombyggnaden kommer i första hand att ske på vardagar mellan 7.00 och 16.00.

Vår förhoppning är att boende på Storgatan ska påverkas så lite som möjligt men under tiden då gatan byggs om utanför just ditt boende kan det naturligtvis vara svårare med tillgänglighet. Buller och vissa vibrationer kan förekomma. De villaägare vars utfart tillfälligt är blockerad har erbjudits alternativ parkeringslösning.

Vi uppdaterar fastighetsägare med information kontinuerligt under projektets gång.

Våra riktlinjer är att arbetet ska utföras under vardagar mellan 7.00 och 16.00. Vissa arbeten kommer att ske kvällstid för att påverka handeln så lite som möjligt.

Vi reserverar oss för att tiderna kan komma att ändras. Om det sker kommer vi att uppdatera med aktuella tider här på hemsidan.

Vår avsikt är att trafiken inte ska påverkas mer än nödvändigt. I perioder och etapper kommer dock delar av Storgatan att vara avstängd för trafik. När detta sker kommer trafiken att omdirigeras. Aktuell trafikinformation kommer att publiceras här på hemsidan och skyltar på Storgatan kommer att visa alternativa körvägar.

Det kommer att vara tillgängligt och möjligt att besöka butikerna längs Storgatan under hela byggtiden. Vår förhoppning och målsättning är att butikerna och andra verksamheter ska kunna hålla öppet precis som vanligt under hela byggtiden.

Ombyggnaden av Storgatan kommer att ske i olika etapper så de nuvarande parkeringarna kommer inte att påverkas samtidigt. Under byggtiden hänvisar vi till befintliga parkeringar i centrala Höganäs.

Förutom på de delar av Storgatan som inte är under ombyggnad kommer du att kunna parkera bland annat vid kyrkan, bakom stationshuset och på omkringliggande gator.

Vi har tagit fram en digital parkeringskarta för dig som ska besöka Storgatans butiker, restauranger, caféer och övriga verksamheter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. På kartan visar vi endast kommunala parkeringar. Det finns flertalet privata parkeringar utöver dessa i närheten av Storgatan, exempelvis den stora parkeringen vid Lidl. Kartan kommer att uppdateras och förändras kontinuerligt under skapandet av nya Storgatan.

Antalet parkeringsplatser efter ombyggnaden kommer att vara cirka 46 stycken. Antalet parkeringsplatser som fanns före ombyggnaden är inte alldeles enkelt att uppskatta då samtliga p-platser inte är/var utmarkerade.

På sträckan mellan Köpmansgatan och Triangelplatsen kommer det att finnas 43 stycken parkeringsplatser. Av dessa kommer 33 stycken att finnas mellan Arnbergs plats och Triangelplatsen.

Den stora förändringen sker vid kyrkan. Sträckan här kommer ha karaktären av ett torg där gående och cyklister kommer ha företräde, även om mötande biltrafik givetvis kommer att vara tillåten. Parkeringsplatserna just här kommer att försvinna, men det kommer fortfarande finnas möjlighet att parkera på sträckan mellan Elon och Köpmansgatan där det kommer finnas tio stycken p-platser. Dessutom kommer det naturligtvis även fortsättningsvis gå att parkera på omkringliggande gator, exempelvis Kyrkplatsen, Järnvägsgatan, Torggatan och Götagatan alldeles i anslutning till denna sträcka.

I vår digitala parkeringskarta kan du se var du kan parkera under skapandet av nya Storgatan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Visionsskiss, vy från öster

Visionsbild etapp 3

Visionsskiss, vy mot Kvickbadet

Visionsbild etapp 3

Visionsskiss, vy från Kvickbadet

Visionsbild etapp 3

Visionsskiss över korsningen Köpmansgatan/Långarödsvägen

Visionsbild etapp 3

Visionsskiss över korsningen Köpmansgatan/Långarödsvägen med marknad

Visionsbild etapp 3

Visionsbild av nya Storgatan sedd från Triangelplatsen

Visionsbild etapp 2

Visionsbild av nya Storgatan runt kyrkan

Visionsbild etapp 1

Nattvy över nya Storgatan vid kyrkan

Visionsbild etapp 1

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen