Tornlyckan – Höganäs nya stadsdel

Vår nya stadsdel Tornlyckan i sydöstra delen av Höganäs (vid Ica) byggs nu och under flera år framöver. Områdets centrala läge, närheten till havet, kopplingen till Höganäs äldre delar i norr, höga naturvärden i nordöst, kort avstånd till skola och butik och närheten till Höganäs Sportcenter gör det möjligt att skapa en modern boplats utöver det vanliga.

På denna sida kommer du att hitta all information som finns tillgänglig om Tornlyckan. Sidan uppdateras kontinuerligt under arbetets gång.

950 nya bostäder

Inom området planeras det för bostäder, service, verksamheter, skola, förskola och park. Sammantaget kommer den nya stadsdelen komma att innehålla cirka 950 bostäder. Hela området omfattar cirka 22,5 hektar och ligger i sydöstra Höganäs där staden möter det öppna landskapet. Bebyggelsen i kvarteren kommer att vara blandad med varierad täthet och skiftande höjder i motsvarande 2 till 8 våningar.

Tidplan för Tornlyckan

Nytt kvalitetsprogram för Tornlyckan

Ett kvalitetsprogram eller gestaltningsprogram är ett dokument som upprättas av kommunen och avser oftast ett större område. I dokumentet visar kommunen sin vision avseende ett område samt sina intentioner vad gäller allmän platsmark. Byggnation av hus ska följa kvalitetsprogrammet i arkitektonisk utformning. På detta sätt visar kommunen vad som förväntas av exploatörer eller andra byggherrar.

Det ursprungliga kvalitetsprogrammet från 2018 har under våren 2021 reviderats för kommande etapper och är politiskt beslutat. Detta för att bättre stämma med kommunens mål och visioner med Tornlyckan.

Markanvisningstävling

När kommunen äger mark som ska bebyggas kan kommunen fördela marken till intressenter som vill bebygga marken. Inför en sådan fördelning utlyser kommunen vanligtvis en markanvisningstävling. Detta betyder att kommunen bjuder in olika exploatörer att tävla om marken där det bästa förslaget vinner.

Kommunen upprättar inför en tävling ett dokument med villkor som ska gälla för alla tävlande. Villkoren kan se olika ut från kommun till kommun och från område till område. Vanliga villkor kan vara att befintliga byggnader tas tillvara, om sådana finns, att exploatören bygger på ett visst sätt eller att kommunen bestämmer upplåtelseform. Det bästa anbudet väljs av kommunen utifrån givna kriteriet. Historiskt har Höganäs kommun utgått från pris, arkitektonisk värde och funktionalitet. Vinnaren behöver inte alltid vara den som betalar mest.

Efter det att vinnare har utsetts skrivs mellan den och kommunen ett markanvisningsavtal vilket ger exploatören ensamrätt att under en bestämd tid planera och färdigställa byggnationen. Detta med förutsättning att exploatören följer detaljplan, bygglov och sitt anbud med vilket de vann tävlingen.

Kv Himlavalvet

Kommunen äger en del mark på Tornlyckan. Eftersom planeringen av etapp 2 är i full gång är det hög tid att hitta en exploatör för kvarteret Himlavalvet. Kommunen ska i början av juli månad bjuda in till markanvisningstävling för Himlavalvet. Exploatörerna kommer att ha till slutet av september att inkomma med anbud. Kommunen kommer inom ett par veckor att välja en vinnare utifrån tre kriterier; pris per kvadratmeter BTA, arkitektonisks värde och funktionalitet. Vinnaren ska sedan förvärva Himlavalvet och bebygga det enligt sitt anbud.

Derome

Derome ska bygga bostadsrätter och radhus. Totalt blir det 17 lägenheter i bostadsrättsform i brf Krukmakaren samt 7 radhus i äganderättsform. Bostäderna kommer att finnas i storlekar mellan 40-92 kvm med 2-4 rok. Radhusen är något större i storlek, 137 kvm i två plan och 5 rok.

Bostäderna började säljas 9 februari 2021 och har ett beräknat inflyttningsdatum hösten 2022. Radhusen började säljas den 11 februari 2021 och har ett beräknat inflyttningsdatum vår/sommar 2022.

Mer information

Midroc

Midroc ska bland annat bygga 38 lägenheter i bostadsrättsform i brf Vyn. Bostäderna kommer att finnas i storlekar mellan 40-92 kvm med 1-4 rok. Alla lägenheter kommer att ha inglasade balkonger. Säljstart för detta projekt är april 2021 med en beräknad inflyttning till våren 2023.

Mer information

Nordr

Nordr ska bygga bostadsrätter intill den blivande mötesplatsen på Tornlyckan – Framtidsplatsen. Alléhusen består av två femvåningshus med vardera 24 lägenheter som alla är utformade för att erbjuda maximal funktion och bekvämlighet, med smarta lösningar för varje kvadratmeter och gott om förvaring.

Välj mellan ett till fyra rum och kök och 40 till 103 kvadratmetrar. Pris från 1 250 000 kr och planerad inflyttning sommaren 2023. Lägenheterna inreds med Nordrs inredningskoncept som ger en röd tråd genom bostadens alla rum, du väljer mellan stilarna Äng, Fjäll och Fjord. Lägenheterna började säljas i juni 2021.

Mer information

Hyléns Fastigheter

Områdets soliga söderläge, närheten till havet, kopplingen till Höganäs äldre delar i norr, höga naturvärden i nordöst, korta avstånd till skola och butik och närheten till Höganäs Sportcenter gör det möjligt för Hyléns Fastigheter att skapa en ”boplats” utöver det vanliga.

I denna unika miljö bygger Hyléns Fastigheter kvarteret Hösten 1. 36 stycken lägenheter med planerad inflyttning våren 2023. Arkitekt är Arkitektlaget.

Byggstart: våren 2022
Preliminär inflyttning: Sommaren 2023

Mer information

GBJ Bygg

GBJ Bygg bygger bostäder på Tornlyckan! I dagsläget planerar vi för 22 ytsmarta bostadsrätter och 36 hyresrätter fördelat på tre punkthus.

Välj mellan 1-3,5 RoK och 34-72 kvm. Bostäderna är ljusa och samtliga har en balkong eller uteplats. Hiss finns i huset så man når enkelt samtliga våningsplan.

Planerad säljstart för bostadsrätterna januari/februari 2022. Tillträdet beräknas till kvartal 4 2023.

Läs mer om projektet här

Visionsskiss nya stadsdelen Tornlyckan
Visionsskiss nya stadsdelen Tornlyckan
Visionsskiss nya stadsdelen Tornlyckan

VR-tur

Tips!

Om du öppnar sidan i din mobiltelefon kan du se området i VR. Det du behöver är ett par VR-glasögon för mobil. Sen är det är bara att växla i roundme-menyn till VR-mode.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen