Tornlyckan – Höganäs nya stadsdel

Vår nya stadsdel Tornlyckan i sydöstra delen av Höganäs (vid Ica) byggs nu och under flera år framöver. Områdets centrala läge, närheten till havet, kopplingen till Höganäs äldre delar i norr, höga naturvärden i nordöst, kort avstånd till skola och butik och närheten till Höganäs Sportcenter gör det möjligt att skapa en modern boplats utöver det vanliga.

På denna sida kommer du att hitta all information som finns tillgänglig om Tornlyckan. Sidan uppdateras kontinuerligt under arbetets gång.

Läs mer om Tornlyckan

950 nya bostäder

Inom området planeras det för bostäder, service, verksamheter, skola, förskola och park.

Sammantaget kommer den nya stadsdelen komma att innehålla cirka 950 bostäder. Hela området omfattar cirka 22,5 hektar och ligger i sydöstra Höganäs där staden möter det öppna landskapet. Bebyggelsen i kvarteren kommer att vara blandad med varierad täthet och skiftande höjder i motsvarande 2 till 8 våningar.

Tips!

Om du öppnar sidan i din mobiltelefon kan du se området i VR. Det du behöver är ett par VR-glasögon för mobil. Sen är det är bara att växla i roundme-menyn till VR-mode.

Ett kvalitetsprogram eller gestaltningsprogram är ett dokument som upprättas av kommunen och avser oftast ett större område. I dokumentet visar kommunen sin vision avseende ett område samt sina intentioner vad gäller allmän platsmark. Byggnation av hus ska följa kvalitetsprogrammet i arkitektonisk utformning. På detta sätt visar kommunen vad som förväntas av exploatörer eller andra byggherrar.

Det ursprungliga kvalitetsprogrammet från 2018 har under våren 2021 reviderats för kommande etapper och är politiskt beslutat. Detta för att bättre stämma med kommunens mål och visioner med Tornlyckan.

Vi har en vinnare av markanvisningstävlingen

Höganäs kommun har genomfört en markanvisningstävling för kv. Himlavalvet på Tornlyckan. Ett område om cirka 5 500 kvm i etapp 2 var föremål för markanvisningstävling.

Kommunen bjöd in till tävling i somras och exploatörer hade möjlighet att under sommaren arbeta fram förslag på bebyggelse för kv. Himlavalvet. I tävlingsunderlaget stod att anbuden primärt skulle bedömas utifrån tre kriteriet utan någon fastställd vikt/rangordning.

  1. Arkitektonisk utformning
  2. Funktion (bra boendemiljö och platsbildning)
  3. Offererat pris per BTA

Totalt inkom 10 anbud och en jury bestående av exploateringschefen, planarkitekt och stadsarkitekten skulle utifrån ovanstående kriterier välja en vinnare. Efter tre halvdagar och långa diskussioner valdes enligt juryn det vinnande anbudet.

Igår, den 23 november 2021, hade kommunstyrelsens planutskott sitt sammanträde och juryns vinnande anbud bekräftades. Kommunledningskontoret går formellt ut med att Riksbyggens anbud för byggnation av kv. Himlavalvet på Tornlyckan är det vinnande anbudet. Vi gratulerar Riksbyggen och tackar hjärtligt alla de som valde att delta i tävlingen.

Nästa steg i processen är att Höganäs kommun skriver ett så kallat markanvisningsavtal med Riksbyggen. I detta avtal förklarar parterna sina intentioner om byggnation av kv. Himlavalvet i enlighet med vinnande anbudet. Under tiden ska kommunen och Riksbyggen ta fram en detaljplan för kv. Himlavalvet och Drömparken.

I samband med att detaljplanen går till antagande ska parterna ha ett färdigt marköverlåtelseavtal. Avtalet måste godkännas av kommunfullmäktige. Alla anbud är från och med nu allmänna handlingar och kan begäras ut.

Exploatörer på etapp 1

Här ser du alla delaktiga exploatörer i den första etappen av byggprocessen.

GBJ Bygg bygger bostäder på Tornlyckan! I dagsläget planerar vi för 22 ytsmarta bostadsrätter och 36 hyresrätter fördelat på tre punkthus.

Välj mellan 1-3,5 RoK och 34-72 kvm. Bostäderna är ljusa och samtliga har en balkong eller uteplats. Hiss finns i huset så man når enkelt samtliga våningsplan.

Planerad säljstart för bostadsrätterna januari/februari 2022. Tillträdet beräknas till kvartal 4 2023.

Läs mer om projektet här

Områdets soliga söderläge, närheten till havet, kopplingen till Höganäs äldre delar i norr, höga naturvärden i nordöst, korta avstånd till skola och butik och närheten till Höganäs Sportcenter gör det möjligt för Hylén Fastigheter att skapa en ”boplats” utöver det vanliga.

I denna unika miljö bygger Hylén Fastigheter kvarteret Hösten 1. 36 stycken lägenheter med planerad inflyttning våren 2023. Arkitekt är Arkitektlaget.

Byggstart: våren 2022
Preliminär inflyttning: Sommaren 2023

Mer information

Nordr ska bygga bostadsrätter intill den blivande mötesplatsen på Tornlyckan – Framtidsplatsen. Alléhusen består av två femvåningshus med vardera 24 lägenheter som alla är utformade för att erbjuda maximal funktion och bekvämlighet, med smarta lösningar för varje kvadratmeter och gott om förvaring.

Välj mellan ett till fyra rum och kök och 40 till 103 kvadratmetrar. Pris från 1 250 000 kr och planerad inflyttning sommaren 2023. Lägenheterna inreds med Nordrs inredningskoncept som ger en röd tråd genom bostadens alla rum, du väljer mellan stilarna Äng, Fjäll och Fjord. Lägenheterna började säljas i juni 2021.

Mer information

Midroc ska bland annat bygga 38 lägenheter i bostadsrättsform i brf Vyn. Bostäderna kommer att finnas i storlekar mellan 40-92 kvm med 1-4 rok. Alla lägenheter kommer att ha inglasade balkonger. Säljstart för detta projekt är april 2021 med en beräknad inflyttning till våren 2023.

Mer information

Derome ska bygga bostadsrätter och radhus. Totalt blir det 17 lägenheter i bostadsrättsform i brf Krukmakaren samt 7 radhus i äganderättsform. Bostäderna kommer att finnas i storlekar mellan 40-92 kvm med 2-4 rok. Radhusen är något större i storlek, 137 kvm i två plan och 5 rok.

Bostäderna började säljas 9 februari 2021 och har ett beräknat inflyttningsdatum hösten 2022. Radhusen började säljas den 11 februari 2021 och har ett beräknat inflyttningsdatum vår/sommar 2022.

Mer information

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen