Tornlyckan – välkommen till Höganäs nya stadsdel

Vår nya stadsdel Tornlyckan blir en modern boplats utöver det vanliga! Här erbjuds ett centalt läge med både närhet till hav och till Höganäs äldre delar i norr. Höga naturvärden i nordöst tillsammans med korta avstånd till skola, livsmedelsbutik och Höganäs Sportcenter gör Tornlyckan till ett attraktivt område för höganäsare i alla åldrar!

  • Inom området planeras det för bostäder, service, seniorlägenheter, skola, förskola och park. Sammantaget kommer den nya stadsdelen att innehålla cirka 950 bostäder.
  • Hela området omfattar cirka 22,5 hektar och ligger i sydöstra Höganäs där staden möter det öppna landskapet.
  • Bebyggelsen i kvarteren kommer att vara blandad med varierad täthet och skiftande höjder i motsvarande 2 till 8 våningar.

Upplev den nya stadsdelen i VR

Tips!

Om du öppnar sidan i din mobiltelefon kan du se området i VR. Det du behöver är ett par VR-glasögon för mobil. Sen är det är bara att växla i roundme-menyn till VR-mode.

Se Tornlyckan växa fram - med grönområden i centrum

Ett kvalitetsprogram eller gestaltningsprogram är ett dokument som upprättas av kommunen och avser oftast ett större område. I dokumentet visar kommunen sin vision avseende ett område samt sina intentioner vad gäller allmän platsmark. Byggnation av hus ska följa kvalitetsprogrammet i arkitektonisk utformning. På detta sätt visar kommunen vad som förväntas av exploatörer eller andra byggherrar.

Det ursprungliga kvalitetsprogrammet från 2018 är politiskt beslutat. Det reviderades under 2021 inför kommande etapper för att bättre stämma med kommunens mål och visioner med Tornlyckan.

Läs kvalitetsprogrammet för Tornlyckan här (PDF) , 10.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen