Tidplan och etapper

Arbetet med att skapa en nya stadsdel i Höganäs pågår under flera år. Sedan första spadtaget sattes i marken 2019 har mycket hänt. Arbetet följer en övergipande tidsplan och är indelat i olika faser, så kallade etapper. Tornlyckan beräknas vara helt färdigställt år 2033.

Tidsplan

Tidsplan

Tidslinje för etableringen av Tornlyckan. Skissen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Etapper

De flesta stora bostadsprojekt planeras i olika etapper. I de olika etapperna planeras det in vad som ska byggas och när det ska göras. Arbetet med Torlyckan är inledat i tre etapper som överlappar varandra. Så här ser de ut:

Vad betyder "utbyggnad av allmän byggplats"?
Då byggs gator och cykelbanor och allmänna platser (ska inte förväxlas med "färdigställande", se nedan). Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän platsmark.

Vad betyder "färdigställande"?
Färdigställande betyder att man avslutar ytan, när man till exempel anlägger plattor och buskage.

Varför färdigställer man i slutet?
För att minimera risken att maskiner och transporter förstör det gröna.

Vad är "byggnationer"?
Det är när exploatörerna bygger husen och anlägger trädgårdar.

Etapp 1

Flygbild från Tornlyckan våren 2022. Foto.
 • April 2019 (andra kvartalet) – april 2020 (andra kvartalet): utbyggnad av allmän platsmark  
 • Januari 2021 (första kvartalet) - december 2025 (fjärde kvartalet): byggnation av bostäder
 • April 2024 (andra kvartalet) - december 2024 (fjärde kvartalet): Drömparken byggs
 • April 2025 (andra kvartalet) - juli 2025 (tredje kvartalet): Framtidsplatsen anläggs
 • Januari 2026 (första kvartalet) – december 2026 (fjärde kvartalet): färdigställande allmän platsmark

Etapp 2

Tornlyckan sett från drönare
 • April 2023 (andra kvartalet) – januari 2024 (första kvartalet): utbyggnad av allmän platsmark
 • April 2024 (andra kvartalet) – januari 2028 (första kvartalet): byggnation av bostäder
 • April 2029 (andra kvartalet) – januari 2030 (första kvartalet): färdigställande allmän platsmark

Etapp 3

 • April 2026 (andra kvartalet) - januari 2027 (första kvartalet): utbyggnad av allmän platsmark
 • April 2027 (andra kvartalet) - januari 2031 (första kvartalet): byggnation av bostäder
 • April 2032 (andra kvartalet) – januari 2033 (första kvartalet): färdigställande allmän platsmark
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: