Trafik

Här hittar du information om hur Höganäs kommun arbetar med trafiken samt underhåll av gator och vägar. Du hittar även information om resor från och samt cyklande.

Sök under Trafik

Parkering

Här hittar du information om parkering i Höganäs kommun

Skötsel av gator och vägar

Läs hur kommunen jobbar med skötseln av gator och vägar

Cykelgata

Läs mer om pågående arbeten i kommunen

Laddningsstationer

Här kan du se alla laddningsstationer för din elbil i Höganäs kommun

Resor & kollektivtrafik

Här kan du läsa mer om hur du reser med kollektivtrafiken i Höganäs kommun

Alla sidor under Trafik

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: