Parkering

Höganäs kommun har drygt 500 parkeringsplatser i centralorten, och alla parkeringsplatser i kommunen är avgiftsfria. På den digitala kartan kan du se var du kan parkera.

Parkeringsskiva

P-skivan gäller endast parkeringsplatser i Höganäs centrum som har en tidsbegränsning.

Digital parkeringskarta

Klicka här för att se en digital parkeringskarta för Höganäs kommun

Tänk på hur du parkerar!

Tänk på att parkera trafiksäkert och hjälp till att förhindra olyckor. Man får inte stå närmre än 10 meter från korsning. Man får inte stå i terräng, på huvudled eller mot färdriktningen. Man får inte heller parkera så att man hindrar utfart eller framkomlighet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen