Parkeringsövervakning

Syftet med parkeringsövervakningen är i första hand att förbättra trafiksäkerhet och framkomligheten samt att övervaka det begränsade antalet parkeringsplatser så att tillgången blir rättvis. Även framkomlighet för utryckningsfordon och servicefordon är viktig.

Anmäla felparkering

Har du klagomål på felparkerade bilar? Lägg gärna in ett ärende i vårt felanmälningssystem. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkeringsövervakningen i Höganäs kommun utförs av ett vaktbolag med uniformerade och auktoriserade parkeringsvakter. Förutom att se till så att parkeringsreglerna följs informerar vakterna om gällande regler och ger anvisningar för rätt parkering. Du kan också få en p-skiva av vakten om du saknar en.

En parkeringsanmärkning utfärdas om du har parkerat fel på gator och allmänna vägar. Om du tycker att du har fått en felaktig bot kan du bestrida den genom att kontakta polisen. Kontaktuppgifter hittar du på böteslappen. Kommunen kan inte påverka utfärdade böter.

En parkeringsanmärkning ska betalas inom 8 dagar från utfärdandet. Sker inte detta påminns fordonets ägare om att betala inom viss tid. Betala böterna även om du bestrider dem, du får tillbaka dina pengar om ditt bestridande godkänns.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: