Parkeringsövervakning

Syftet med parkeringsövervakningen är i första hand att förbättra trafiksäkerhet och framkomligheten samt att övervaka det begränsade antalet parkeringsplatser så att tillgången blir rättvis. Även framkomlighet för utryckningsfordon och servicefordon är viktig.

Om du har fått böter som du anser är felaktigt utfärdade kan du bestrida dessa hos polisen, information om hur du går tillväga står på baksidan av parkeringsboten.

En parkeringsanmärkning ska betalas inom 8 dagar från utfärdandet. Sker inte detta påminns fordonets ägare om att betala inom viss tid. Betala böterna även om du bestrider dem, du får tillbaka dina pengar om ditt bestridande godkänns.

I Höganäs är det Securitas som sköter parkeringsövervakningen, men endast polismyndigheten kan ta bort en parkeringsbot som kommunens parkeringsvakter har delat ut. Kommunen kan inte påverka utfärdade böter.

Anmäla felparkering

Har du klagomål på felparkerade bilar? Lägg gärna in ett ärende i vårt felanmälningssystem. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De vanligaste överträdelserna är att du parkerar mindre än 10 meter från korsning, på en huvudled, mot färdriktningen, på gång- eller cykelbana eller längre tid än tillåtet.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: