Parkeringsskiva

Sedan den första juni 2021 behöver ni som vill parkera på tidsbegränsade parkeringsplatser i Höganäs centrum en p-skiva i bilen. Ni behöver använda parkeringsskivan på de platser som har en tidsbegränsning. Det kan vara från 30 minuter till 4 timmarsparkeringar. Det är endast de parkeringsplatserna som har en tidsbegränsning som berörs och de platserna kommer att skyltas upp.

P-skivor tillgängliggör fler parkeringsplatser i centrum. P-skivan är ett hjälpmedel för att få bättre flöde i trafiken och för att garantera att de som behöver parkera nära sina mål faktiskt kan göra det. Med andra ord gynnar det både handeln och dig som invånare.

P-skivan ska användas på de parkeringsplatser i centrum som har
en tidsbegränsning och är skyltade med en korrekt skylt för p-skiva. Alla parkeringar som berörs har fått nya skyltar.

På kommunens servicecenter i stadshuset på Centralgatan 20 kan du hämta fler p-skivor om den du fick i brevlådan inte räcker. Du kan också hämta p-skivor hos de flesta handlare längs handelstråket.

Gör så här:

 • När du parkerar din bil vrider du hjulet på skivan så att din ankomsttid
  visas vid pilen. Skivan är markerad med hel- och halvtimmar. Om du anländer vid en tidpunkt mellan dessa, sätter du tiden på den hel- eller halvtimme som är närmast efter ankomsten. Exempel: Anländer du 13.15, sätter du pilen på 13.30. Anländer du 13.40, sätter du pilen på 14.00. Om du anländer innan den tidsbegränsning som anges på skylten, sätter du pilen på det klockslag då begränsningen börjar.
 • P-skivan placeras om möjligt innanför vindrutans högra sida för att underlätta för parkeringsvakterna vid gatuparkeringar. Tänk på att den
  ska vara lätt att se och gå att läsa utifrån. Om p-skivan inte syns eller
  inte går att läsa är parkeringen ogiltig och då riskerar du att få böter.
 • Du får inte ändra p-skivan under tiden du parkerar och bara en
  p-skiva får användas vid parkeringstillfället.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: