Parkeringsskiva

Den första juni kommer ni som vill parkera på tidsbegränsade arkeringsplatser i Höganäs centrum att behöva en p-skiva i bilen. Ni behöver använda parkeringsskivan på de platser som har en tidsbegränsning. Det kan vara från 30 minuter till 4 timmarsparkeringar. Det är endast de parkeringsplatserna som har en tidsbegränsning som berörs och de platserna kommer att skyltas upp.

P-skivor tillgängliggör fler parkeringsplatser i centrum. P-skivan är ett hjälpmedel för att få bättre flöde i trafiken och för att garantera att de som behöver parkera nära sina mål faktiskt kan göra det. Med andra ord gynnar det både handeln och dig som invånare.

P-skivan ska användas på de parkeringsplatser i centrum som har
en tidsbegränsning och är skyltade med en korrekt skylt för p-skiva. Alla parkeringar som berörs kommer få nya skyltar.

På kommunens servicecenter i stadshuset på Centralgatan 20 kan du hämta fler p-skivor om den du får i brevlådan inte räcker. Du kan också hämta p-skivor hos de flesta handlare längs handelstråket.

Gör såhär:

 • När du parkerar din bil vrider du hjulet på skivan så att din ankomsttid
  visas vid pilen. Parkeringstiden räknas från det klockslag du markerar.
 • Skivan är markerad med hel och halvtimmar, om du anländer vid en
  tidpunkt mellan dessa sätter du tiden på den hel eller halvtimme som är
  närmast efter ankomsten.
 • P-skivan placeras om möjligt innanför vindrutans högra sida för att underlätta för parkeringsvakterna vid gatuparkeringar. Tänk på att den
  ska vara lätt att se och gå att läsa utifrån. Om p-skivan inte syns eller
  inte går att läsa är parkeringen ogiltig och då riskerar du att få böter.
 • Du får inte ändra p-skivan under tiden du parkerar och bara en
  p-skiva får användas vid parkeringstillfället.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen