Misstänkt vattenläcka

När du lämnat in en avläsning till oss eller vi har bytt din vattenmätare kan det hända att din vattenförbrukning är högre än vad vi tidigare fakturerat för. Detta innebär att du kommer få en högre summa att betala än vanligtvis.

Har ni blivit fler i hushållet kan det vara en naturlig förklaring till varför förbrukningen ökat. Men det kan också bero på att du har en vattenläcka någonstans.

Misstänkt vattenläcka

En droppande vattenkran eller en läckande toalett kan snabbt bli många kubikmeter. Men en del vattenläckor är inte synliga. Om du har haft en hög förbrukning som inte går att förklara och det inte finns ett synligt läckage, kan det finnas en dold vattenläcka som måste åtgärdas så fort som möjligt. Om du misstänker en dold vattenläcka kan du göra en nattavläsning eller kontrollera fastighetens vattenledningssystem. Kontakta sedan en VVS-firma för att få hjälp att åtgärda läckan.

Nattlig avläsning
Har du ovanligt hög vattenförbrukning rekommenderar vi dig att kontrollera vattenmätaren när inget vatten förbrukas. Ett enkelt sätt att göra kontrollen på är att göra en nattavläsning.

  1. Innan du går och lägger dig, läs av eller fotografera de fyra röda visarna på vattenmätaren. Använd därefter inget vatten.

  2. På morgonen, innan du använder något vatten, kontrollerar du de röda visarna igen. Jämför sedan mot kvällen innan.

  3. Har visarna rört sig har du något som förbrukar vatten i fastigheten. Det kan vara alltifrån en rinnande toalett till en vattenläcka i fastigheten.

Kontroll av fastighetens vattenledningssystem
Som fastighetsägare kan du förhindra eventuella vattenskador på din fastighet genom att kontrollera fastighetens vattenledningssystem:

  1. Stäng alla vattenkranar, disk- och tvättmaskin, dusch och liknande och kontrollera vattenmätaren. Om det lilla svarta hjulet snurrar och det hörs ett susande ljud kan det finnas en läcka i fastigheten.

  2. Stäng avstängningsventilen före vattenmätaren. Om det lilla svarta hjulet upphör att snurra och det susande ljudet slutar finns det ett läckage någonstans i fastigheten.

  3. Kontrollera alla kranar, toaletter, varmvattenberedare, vattenutkastare och annan vattenanslutning och se om det är något som läcker. Hittar du inte något som kan orsaka läckan råder vi dig att kontakta en VVS-firma.

  4. Om det susande ljudet inte upphör när du stänger avstängningsventilen innan mätaren betyder det att en eventuell läcka kan finnas före vattenmätaren på din servisledning från den kommunala ledningen.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: