Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

VA-taxa och avgifter 2021

Kommunalt vatten och avlopp finansieras genom avgifter. Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp betalar den taxa som gäller i den egna kommunen. Avgiften beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun och är en avvägning mellan behovet av investeringar och rimlig kostnad för kunden.

Samtliga avgifter är antagna av kommunfullmäktige, KFS 2020:13

Fast avgift gäller för alla fastigheter/obebyggda tomter som är anslutna till de kommunala vatten- och avloppsledningarna. Avgiften täcker bland annat att producera dricksvatten samt underhåll av ledningsnät, vattenverk och reningsverk.

Dagvattenavgiften täcker kostnaderna för att ta hand om och rena dagvatten både från fastigheter och gator.

Fast avgift kommunalt vatten och avlopp

4 745 kr/år

Fast avgift kommunalt vatten

1 898 kr/år

Fast avgift kommunalt avlopp

2 847 kr/år

Dagvatten/gata

235 kr/år

Dagvatten/fastighet

500 kr/år

Dagvatten fastighet och gata

735 kr/år

Samtliga avgifter är inklusive moms.

Den rörliga delen baseras på förbrukningen av vatten, det vill säga det vatten som mäts genom vattenmätaren. Vi rekomenderar att du läser av vattenmätaren kontinuerligt för att bli debiterad för verklig mängd nyttjat vatten. Om du använt mer eller mindre vatten än beräknat kommer det belopp antingen läggas på eller dras av efter avläsning.

Avgifter för förbrukning av vatten i kubikmeter, 1 kbm = 1000 liter

Kommunalt vatten och avlopp

20 kr/kbm

Enbart kommunalt vatten

9,5 kr/kbm

Enbart kommunalt avlopp

10,50 kr/år

Samtliga avgifter är inklusive moms.


Hemtagning av vattenmätare

825 kr

Vinteravstängning av servisventil i gatan

662,50 kr

Om ingen är hemma vid inbokat besök eller mätarkonsol ej uppsatt

500 kr

Olovlig bortkoppling av vattenmätare

3 125 kr

Olovlig stängning och-/eller öppning av serviceventil i gatan

3 125 kr

Olovlig upplyft och-/eller nedsättning av LTA-pump

3 125 kr

Frusen eller skadad mätare

1 325 kr

Undersökning av vattenmätare, begärd av fastighetsägare

825 kr

Länsning av vattenmätarbrunn

825 kr

Ej inkomna handlingar (exempelvis VA-lov, byggvatten) vid byggstart

825 kr

Akuta åtgärder på icke ordinarie arbetstid/påbörjad timme,
personal + spolbil

625 +

1 549 kr

Underhållsservice av LTA-pump på ordinarie arbetstid

1 707 kr

Öppning av serviseventil i gatan för inkommande vatten

efter avstäning på grund av obetalda fakturor

500 kr

Samtliga avgifter är inklusive moms.

Förutsättningarna i respektive kommun styr nivån på avgifterna. Varje kommun har olika förutsättningar, som till exempel antalet anslutna invånare, ledningslängd, antal vattenverk/reningsverk och dess storlek/kapacitet, ålder och skick på ledningsnät och infrastrukturens omfattning och behov. Vanligen är avgifterna lägre i en tätbebyggd kommun eftersom kostnaderna fördelas på fler antal anslutna invånare.

Du kan betala dina faktura för vatten och avlopp på olika sätt. Här är våra betalningsalternativ utöver pappersfaktura.

E-faktura
När du har anmält att du vill ta emot e-faktura från oss skickas räkningen till din internetbank. Alla uppgifter som OCR-nummer, betalningsdag och belopp är ifyllda i förväg och kan inte bli fel.
Du anmäler betalsättet e-faktura via din bank.

E-postfaktura
Du kan välja att få dina fakturor via e-post. Fakturan betalas manuellt av dig. För att registrera dig till fakturor via e-post tar du kontakt med kommunens servicecenter.

Kivra
Slipp papper och brev. Samla dina viktiga dokument digitalt och lättillgängligt. Hälften av alla vuxna i Sverige har redan Kivra, kom igång du med. Tjänsten är kostnadsfri för dig som privatperson.
Klicka här för att ansluta dig till Kivralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Autogiro
Autogiro är ett enkelt sätt att betala räkningar på och passar bra för återkommande räkningar. Med Autogiro dras betalningen automatiskt på rätt dag. Det är viktigt astt det finns pengar på kontot cirka tre dagar innan förfallodatumen.
Klicka här för att anmäla dig till autogirolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: