Hållbarhetsavtal Höganäs

Hållbarhet, Höganas, Näringsliv

Tillsammans skapar vi ett hållbart Höganäs! Nu är det dags. Klimatförändringen är den enskilt viktigaste utmaningen mänskligheten står inför och vi måste radikalt minska våra utsläpp. Vi har en alldeles underbar destination fylld med människor och företag att värna om. Vi vill vara med och skapa ett framtida hållbart Höganäs. Skriv under Hållbarhetsavtalet och visa att din verksamhet också vill detta!

Höganäs koldioxidbudget är uträknad och för att klara denna krävs att utsläppen minskar med drygt 12 % per år, vilket innebär cirka tio gånger så hög minskning som i nuläget (Höganäs koldioxidbudget). Kommuns möjlighet att på egen hand minska utsläppen är begränsad, därför måste flera delar av samhället involveras och arbeta tillsammans.

Syftet med hållbarhetsavtalet är att engagera och stötta företagens klimatarbete, så att vi tillsammans kan arbeta för en mer hållbar framtid. Vi vet att det finns ett stort engagemang för miljöfrågor och att det görs många insatser i kommunen. Vi hoppas att du och ditt företag vill vara med oss på denna resa!

Läs handboken för ett hållbart Höganäs och skriv på Hållbarhetsavtalet. Därefter kan du skicka in checklista 1 för att se hur ni ligger till.

Låt oss tillsammans skapa ett hållbart Höganas!

Hållbarhetsavtal

Engagera dig du också, skriv på vårt hållbarhetsavtal!

Läs mer

Checklista 1

Få hjälp på traven, fyll i checklista 1 och se hur ditt företag ligger till.

Läs mer

Checklista 2

Är du reda att ta nästa steg? Fyll då i checklista 2.

Läs mer

Handbok för ett hållbart Höganäs

Denna handboken stöttar er i hållbarhetsarbetet, synliggöra ert nuläge och visar på vad ni enkelt kan förbättra.

Läs mer
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen