Nyheter - Höganäs Omsorg AB

  • Lång leveranstid på hjälpmedel

    Med anledning av långa leveranstider kan det ta längre tid än vanligt att få hjälpmedel utprovade och förskrivna. Lösningen kan bli tillfälliga hjälpmedel.
  • Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

    Höganäs Omsorg AB har under våren deltagit i Socialstyrelsens nationella brukarenkät – vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Samtliga boende på särskilda boende...