Nyheter - Höganäs Omsorg AB

  • Hemvården centrum blev Årets uppväxlare

    Höganäs kommun vill belöna goda insatser och lyfta medarbetare som är goda föredömen. Nu har 2022 års priser delats ut och Hemvården centrum blev Årets Uppväxla...