Nyheter - Höganäs Omsorg AB

 • IVO-kritik efter klagomål

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar kritik mot två sjuksköterskor som tidigare varit anställda av Höganäs Omsorg. Detta efter att en närstående lämnat...
 • Högt betyg på äldreomsorgen från de äldre

  Höganäs får även i år bra resultat i Socialstyrelsens nationella brukarenkät ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. De som har hemtjänst eller bor på särskilt...
 • IVO avslutar ärende efter lex Maria-anmälan

  Höganäs Omsorg har gjort en anmälan enligt lex Maria som gäller en allvarlig vårdskada på ett särskilt boende. Nu har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avs...
 • Välkommen på filmfestival

  Personer i Höganäs med funktionsnedsättning har fått erbjudan om att delta i en kurs där de har lärt sig att animera. Nu ställer de ut sina färdiga filmer genom...
 • Angående incidenten med trygghetslarm

  När systemet för trygghetslarm havererade torsdagen 23 mars kan personuppgifter ha läckt. Careium som ansvarar för systemet har inlett en utredning. Höganäs kom...
 • Tyck till om äldreomsorgen

  I slutet av mars 2023 skickar Socialstyrelsen ut undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” till dig som är 65 år eller äldre och som är beviljade h...
 • Anmälan enligt lex Maria till IVO

  Höganäs Omsorg AB har gjort en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Orsaken är att en omsorgstagare har skrivits in med fel ide...
 • Invingning av nytt LSS-boende

  Solen sken när de klippte bandet in till Höganäs Omsorgs nya LSS-boende. Boende, personal och anhöriga hade samlats för att tillsammans fira invigningen av det...
 • Framtidens äldreomsorg i hemmet testas i Höganäs

  Framtidens äldreomsorg står inför stora utmaningar. För att resurser och personal ska räcka till de ökande behoven krävs mer stöd i hemmet. Höganäs Omsorg komme...
 • Idag hyllar vi hemtjänsten

  Idag den 27 januari är det hemtjänstens dag. Det uppmärksammar vi genom att bjuda medarbetarna i hemtjänsten på pizza i Hemvårdens hus.