Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Höganäs Omsorg AB har under våren deltagit i Socialstyrelsens nationella brukarenkät – vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Samtliga boende på särskilda boenden och omsorgstagare med hemtjänst har erbjudits möjlighet att svara. 

- Även i år har vi ett bra resultat i våra verksamheter vilket är mycket glädjande, men vi har ju även en del saker att jobba på. Nu får varje enhet ut sina resultat och när vi träffas efter sommaren kommer vi arbeta med resultaten och göra plan för förbättringar, säger affärsområdeschef Camilla Lindgren.

De övergripande förbättringsområden är möjlighet till kontakt med personal, information om vart man vänder sig med synpunkter och klagomål, samt hur omsorgstagaren upplever möjlighet att påverka utformning av insatser, men det finns variationer mellan enheterna. Varje enhet behöver titta på sitt resultat och se vilka förbättringar som behöver göras på den egna enheten.

En enhet har för få svarande för att få ett eget resultat och på den enheten behöver det tas fram en plan för hur man kan förbättra svarsfrekvensen.

Undersökningen visar att man sammantaget är mycket nöjd med både hemtjänst och särskilt boende.

Hemtjänst
90 procent är mycket nöjda, jämfört med riket där 86 procent är mycket nöjda.

Här ligger Höganäs kommun över rikssnittet på de flesta områdena. Det finns främst två områden som vi behöver förbättra: Information till omsorgstagare om vart man vänder sig med klagomål och hur lätt det är att få kontakt med personalen i hemtjänsten.

Bemötande, förtroende och hänsyn till åsikter och önskemål får ett högt resultat. 99 procent tycker att personalen bemöter dem på ett bra sätt, 91 procent känner förtroende och 89 procent att personalen tar hänsyn till önskemål.

Särskilt boende
83 procent är mycket nöjda, jämfört med riket där 77 procent är mycket nöjda.

Även inom särskilt boende ligger Höganäs över snittet i riket på samtliga områden, förutom hänsyn till önskemål om hur hjälpen utformas. Bemötande och trygghet får högt resultat: 94 procent tycker att personalen bemöter dem på ett bra sätt och 88 procent uppger att de känner sig trygga.

 

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om Socialstyrelsens undersökning.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen