Ljunghaga tilldelas Silviahemscertifiering 2022

Den 16 juni kom Eva Jönsson från Silviahemmet på besök och överlämnade nya certifikat till Ljunghaga.

Stiftelsen Silviahemmet startades 1996 och H.M. Drottningen har sedan dess varit stiftelsens styrelseordförande. En Silviahemscertifierad arbetsplats innebär att alla medarbetare har fått en grundutbildning i demenskunskap. Det innebär även att arbetsledare har utbildats i teamarbete och att minst två undersköterskor per avdelning har fått reflektionsledarutbildning.

Ljunghaga tilldelades sin första Silviahemscertifiering 2019 som nummer 94 av drygt 100 i Sverige. Certifieringen förnyas var tredje år och i år tilldelades Ljunghaga Silviahemscertifieringen på nytt. Det finns cirka 120 enheter som är Silviahemscertifierade i hela världen. Internationellt finns det enheter både i Brasilien samt Tyskland som är tilldelade certifieringen.

Silviahemmets vårdfilosofi lärs ut på de utbildningar som all tillsvidareanställd personal ska gå på vilka anordnas av Silviahemmet. På utbildningen får tillsvidareanställda lära sig arbets- och förhållningssätt som kan användas under hela sjukdomsfasen, från mild till svår fas samt vård i livets slutskede. Ljungahaga har tillsammans med Silviahemmet planerat in ett nytt uppsamlingstillfälle av utbildningen under 2023 för nyanställda och andra som inte gått utbildningen.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen