Bättre vård genom samarbete mellan Höganäs omsorg och Höganäs Energi

Höganäs omsorg har genom ett samarbete med Höganäs Energi nu ännu bättre kontroll på medicinförvaring och ytterdörrar i Kullabygden

Höganäs omsorg har ansvar för vården i Höganäs kommun. Tillsammans med Höganäs Energi, har de nu ännu bättre kontroll på medicinförvaring och ytterdörrar i Kullabygden.

Höganäs Energi har sedan sommaren 2018 haft en öppen stadshubb i Höganäs kommun. En stadshubb är en trådlös infrastruktur av radiovågor som kommunicerar genom att sensorer skickar meddelanden till en mottagare. Höganäs Energi använder radiotekniken LoRaWAN och den allra första sensor i Kullabygden var badtemperaturmätaren vid Kvickbadet. Under åren som har gått har sensorerna blivit använda på flera områden, och nu används stadshubben för att bland annat mäta temperatur, fukt, ljusstyrka, ljudnivå, rörelse och position.

Under våren 2022 har Höganäs omsorg börjat använda sensorer i sin verksamhet och först ut var temperaturmätare i läkemedelsrum och medicinkylskåp. Många mediciner måste förvaras vid en viss temperatur och nu finns sensorer som larmar om det blir för varmt. Ett av de särskilda boendena i kommunen har också fått sensorer monterade på tre ytterdörrar. Dessa sensorer kallas ”dörrvakt” och meddelar både när en dörr öppnas och när den stängs.

Alla åtgärderna ska utvärderas under hösten 2022 men redan nu ser Linda Macke, som är utredningsstrateg på socialförvaltningen i Höganäs kommun, att de ger effekt. ”Dörrvakterna” skapar trygghet genom att man nu vet när dörrarna öppnas eller stängs och personalen kan gå och kolla om någon har kommit in eller en boende har lämnat byggnaden. Temperaturmätarna i läkemedelsrummen och medicinkylskåpen underlättar för personalen och säkerställer att medicinerna håller rätt kvalité.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen