Tårtkalas hos äldreomsorgen

Äldreomsorgen har idag tackat de personer som var med och svarade på enkäten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Det fina resultatet i enkäten firandes på Ljunghaga, Nyhamnsgården, Vikhaga och Väsbyhemmet. Där hade boende tillsammans med anhöriga tårtkalas samtidigt som resultatet av enkäten presenterades. Även hemtjänsten kommer få ett utskick med resultatet och något gott som tack för deras svar.

Vi har tidigare skrivit att Höganäs kommun under våren deltagit i Socialstyrelsens nationella brukarenkät – ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Samtliga boende på särskilda boende och alla som erhåller hemtjänst fick möjlighet att svara på frågor om bland annat trivsel, kvalitet och möjlighet att påverka.

Undersökningen visade att våra äldre sammantaget är mycket nöjda med både hemtjänst och särskilt boende.

Inom hemtjänsten är 90 procent mycket nöjda, jämfört med riket där 86 procent är mycket nöjda. Bemötande, förtroende och hänsyn till åsikter och önskemål får ett högt resultat. 99 procent tycker att personalen bemöter dem på ett bra sätt, 91 procent känner förtroende och 89 procent att personalen tar hänsyn till önskemål.

Inom särskilt boende är 83 procent mycket nöjda, jämfört med riket där 77 procent är mycket nöjda. Bemötande och trygghet får högt resultat: 94 procent tycker att personalen bemöter dem på ett bra sätt och 88 procent uppger att de känner sig trygga.

Kommunen är tacksam för alla svar som kom in. Resultaten ger en indikation på att våra äldre är nöjda och visar även inom vilka områden vi behöver bli bättre. Som tack för svaren bjöd kommunen idag alla boende och anhöriga på tårta.

Vi har idag besökt Nyhamnsgården, ett av kommunens särskilda boende, där firandet pågick. Det var en fin stund där boende och anhöriga njöt av tårta och varandras sällskap.

Gerda Bengtsson var en av de som deltog i dagens firande tillsammans med sin dotter Marita Nilsson.

-Jag tycket det är jättebra att man får träffa alla såhär! Jag är ofta här hos mamma men då blir det att vi sitter i hennes lägenhet eller i rummet utanför. Därför är det kul att träffa de andra som bor här nu. Det är bra här på Nyhamnsgården, jag känner en trygghet i att ha mamma här. Hon har bott här i snart 4 år och jag ser hur de tar hand om henne, att personalen tycker om mamma och att hon tycker om dem med säger Marita.

-Jag tycker om att vi har ett firande för boende och anhöriga tillsammans här idag. Man sitter tillsammans, vi kan prata både med de äldre och deras anhöriga och det tycker jag är jättemysigt. Jag tror alla här är stolta över resultatet på enkäten, det viktigaste för oss är att de trivs här, att de får ha det bra, säger Ilona undersköterska och aktivitetsansvarig på Nyhamnsgården.

En kvinna som arbetar på Ljunghaga har tagit fram porslin med blommor på och ska precis skära upp en första bit av den vita marsipantårtan.
En dotter tittar på sin mamma med ett leende och håller om henne. Mannan kollar in i kameran. De sitter vid ett bord och har kaffe framför sig.
Bild på Ilona, undersköterska och aktivitetsansvarig på Nyhamnsgården. Hon kollar in i kameran och ler.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: