De fick pris när Höganäs Omsorg firade 5-årsjubileum

I samband med att Höganäs Omsorg AB firade 5-årsjubileum så delades två nya priser ut. Vinnare av Stora Kvalitetspriset blev arbetsgruppen för Trygg Hemma medan Martin Svensson, Fixar-Malte, fick pris för årets digitala transformation.

Det var festligt och fullsatt i Tivolihuset när Höganäs Omsorg AB firade sitt 5-årsjubileum den 28 oktober. Omsorgstagare, anhöriga, medarbetare, politiker och allmänhet deltog i firandet som ramades in med fartfylld musikunderhållning av daglig verksamhet. Det bjöds på fika och mingelmat och besökare fick ta del av vad som händer inom äldrevård och LSS i Höganäs kommun just nu.

Det delades också ut två nya priser under dagen. Höganäs Omsorg står inför utmaningar som vi behöver lösa tillsammans. Därför har ledningsgruppen instiftat de här priserna för att uppmuntra och belöna de goda idéerna och arbetssätten. Priserna delades ut av Viweca Thoresson, VD för Höganäs Omsorg AB.

Stora Kvalitetspriset delas ut till en grupp eller person som gjort en stor förflyttning vad gäller kvalitet eller i en brukarundersökning. Priset för digital transformation delas ut till en person eller grupp som gjort en stor förflyttning vad gäller arbetssätt. Priset är 10 000 kronor per pris att använda till kompetensutveckling.

Vinnare Stora Kvalitetspriset 2022:

Arbetsgruppen för Trygg Hemma.

Insatsen Trygg Hemma innebär att du efter en sjukhusvistelse möts upp av ett team med undersköterska, rehabpersonal och sjuksköterska i ditt hem.

Motivering:

Det tvärprofessionella arbetssättet Trygg hemma startade april 2021. Arbetsgruppen har med sitt engagemang och kunskap om verksamheterna bidragit till ett framgångsrikt genomförande. Trygg hemma arbetar med målinriktade vård- och omsorgsinsatser som utgår från den enskildes behov. Arbetssättet syftar till att så snabbt som möjligt efter sjukhusvistelse utveckla eller återta den enskildes tidigare funktionsförmåga och självständighet i egen bostad. Vid uppföljning genom biståndsenheten har omsorgstagare uttryckt att de har varit mycket nöjda.

Vinnare Digital transformation 2022:

Martin Svensson ”Fixar-Malte”

Motivering:

Med sitt engagemang, sin vilja att utveckla fixar-tjänsten och genom sitt proaktiva arbetssätt hjälper Martin invånarna i Höganäs i deras digitala förflyttning och skapar digital delaktighet för alla.

Ett stort grattis till alla våra pristagare!


Prisvinnare

Trygg hemma representerades av Margit Kiel, Matilda Paulsson, Samira Dedic, Eva Jönsson och Emma Ahlström. Till vänster Martin Svensson, Fixar-Malte.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen