Personalkontinuiteten i hemtjänsten har förbättrats

Höganäs Omsorg har gjort en stor förbättring när det gäller kontinuiteten inom hemtjänsten, med färre personer som möter varje omsorgstagare. Det har också blivit fler organiserade aktiviteter på våra särskilda boenden, tack vare projektet Unga i vården.

Det visar Kommunens kvalitet i korthet (KKiK), en nationell rapport som redovisar och jämför information om kvalitén på kommunens service.

Ett av de områden som mäts är kontinuiteten inom hemtjänsten. Det vill säga antalet personal som en omsorgstagare möter under 14 dagar. Inom Höganäs Omsorg har det minskat från 19 personer 2021 till 14 personer 2022. Det kan jämföras med ett medelvärde på 16 i Sverige och 15 i Skåne.

- Förbättringen av personalkontinuiteten är ett resultat av att hemtjänsten arbetar aktivt med scheman och har infört en fast omsorgskontakt, säger Camilla Lindgren, affärsområdeschef för äldreomsorgen inom Höganäs Omsorg.

Ett annat mått som berör hemtjänsten är brukartid, det vill säga hur stor andel av den totala arbetstiden som används direkt för omsorgstagare. Inom Höganäs Omsorg har brukartiden minskat från 44 procent 2021 till 41 procent 2022. Orsaken till minskningen ska nu undersökas och därefter vidtas de åtgärder som behövs.

Fler organiserade aktiviteter

När det gäller Höganäs Omsorgs särskilda boenden visar KKiK bland annat att:

  • Daglig utevistelse erbjuds av alla särskilda boenden. Det är samma resultat för 2021 och 2022.
  • Alternativ rätt till huvudmålet erbjuds av alla särskilda boenden. Det är samma resultat för 2021 och 2022.
  • Alla särskilda boenden (100 procent) erbjuder organiserade aktiviteter under helgen. Det är en ökning jämfört med 2021 då det var 69 procent. Skälet är Unga i vården, som innebär att ungdomar i åttan och nian får arbeta extra inom äldreomsorg och LSS på helger. Arbetsuppgifterna är att ge ”guldkant” åt tillvaron för omsorgstagarna.

En annan jämförelse är om boendet erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter per dag under vardagar. Resultatet är 50 procent för 2022, och 2021 besvarades inte frågan av alla boenden. Orsaken är restriktionerna under pandemin. Då ersattes gemensamma aktiviteter med individuella aktiviteter och utevistelse. Under hösten har de kommit i gång igen med fler gemensamma aktiviteter, bland annat spa-rum, utflykter och det digitala spelet Tovertafel.

Syftet med nyckeltalen i KKiK är att kommunen ska använda dem i verksamhetsutvecklingen och i dialogen med medborgarna.

Resultatet i sin helhet kan läsas på kolada.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen