Mer nöjda omsorgstagare inom LSS

Omsorgstagare inom LSS i Höganäs Omsorg AB trivs i hög utsträckning med sina insatser. Resultatet i den nationella brukarundersökningen visar ett märkbart bättre resultat än tidigare år.

Den nationella brukarundersökningen genomfördes under hösten 2022 av SKR (Sveriges kommuner och regioner). Omsorgstagare inom daglig verksamhet, bostad med särskild service och personlig assistans har fått svara på frågor bland annat om vilken hjälp de vill ha och om de känner sig delaktiga.

Vi är glada för den höga svarsfrekvensen och att resultatet är märkbart bättre än tidigare år på flera områden. Flertalet tycker att personalen visar omtanke, att man får den hjälp man vill ha och man känner sig trygg med personalen.

Ett utvecklingsområde att jobba vidare med är kommunikation, det vill säga att personal och omsorgstagare ska förstå varandra bättre.

Enheterna kommer nu att analysera resultatet djupare för att använda det i sin kvalitetsutveckling. Styrelse och socialnämnd kommer att få ta del av resultatet vid möten i början av nästa år.

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen