Tyck till om äldreomsorgen

I slutet av mars 2023 skickar Socialstyrelsen ut undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” till dig som är 65 år eller äldre och som är beviljade hemtjänst eller särskilt boende. Dina svar kommer hjälpa oss att utvecklas.

Vi är tacksamma om du som får enkäten tar dig tid att svara på den. Vi vill både veta vad du är nöjd med och vad vi kan göra bättre. Det är frivilligt att besvara undersökningen, men ju fler som besvarar undersökningen desto mer tillförlitligt blir resultatet.

Du får gärna ta hjälp av en anhörig, närstående eller god man om du tycker det är svårt att besvara enkäten själv. Men det är viktigt att det är omsorgstagarens åsikter som kommer fram i enkäten och inte den närstående eller anhörigas.

Enkäten kan besvaras per post eller digitalt via internet. På internet kan frågorna även besvaras på engelska, arabiska, finska, meänkieli och samiska.

Du kan besvara enkäten fram till den 26 maj.

Tack för att du deltar, det är dina svar som hjälper oss att bli bättre!

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: