Höganäs Omsorg har fått sina första språkombud i äldreomsorgen

Ett språkombud stöttar kollegor som är osäkra på det svenska språket och arbetar för en kultur där alla vågar fråga om de inte förstår. Nu har Höganäs Omsorg fått sina första språkombud inom äldreomsorgen, och fler behövs.

Adawiye Maki och Youssef A Kasem är undersköterskor i hemtjänsten. De är också Höganäs Omsorgs första utbildade språkombud inom äldreomsorgen.

Deras uppdrag är att stödja kollegor med ett annat modersmål än svenska och hjälpa dem med deras språkutveckling. De ska också tillsammans med chefen arbeta för att det språk som används på arbetsplatsen är rakt och begripligt för alla.

- Med bättre språk och kommunikation så blir det bättre omsorg. Jag vill göra skillnad genom att vara mina kollegors stöd och trygghet när det gäller språket, säger Adawiye och berättar mer om vad deras uppdrag innebär.

- Jag kan till exempel vara uppmärksam på om det är någon som tycker det är svårt att prata på våra personalmöten. Då uppmuntrar jag personen till att göra det, och att våga fråga om man inte förstår. Det kan också upplevas som svårt att skriva dokumentation och då finns jag bredvid som ett stöd för att hitta de rätta formuleringarna.

Har gjort en handlingsplan

Tillsammans med sina chefer har språkombuden gjort en handlingsplan med mål på kortare och längre sikt. Bland annat ska språkfrågor vara en stående punkt på arbetsplatsträffar och ett mål är att fler språkombud ska utbildas.

Syftet med språkombuden är att vi ska bli bättre på att ta vara på den kompetens som finns och behövs, och inte se språket som ett oövervinnerligt hinder. Genom språkombuden kan vi få fler trygga och självständiga medarbetare och i förlängningen en bättre arbetsmiljö för alla.

- Med språkombud i verksamheten blir alla mer medvetna om kommunikation på jobbet. Det leder till exempel till bättre möten, ökad delaktighet och att fler kan ta ansvar för dokumentationen. Kommunikationen har dessutom särskilt stor betydelse inom vård och omsorg, där relationen till andra människor är en kärna i arbetet, säger Camilla Lindgren, affärsområdeschef äldreomsorg hos Höganäs Omsorg AB.

Vård- och omsorgscollege utbildar språkombud

Det är Vård- och omsorgscollege som äger konceptet Språkombud och utbildar språkombud. Adawiye och Youssef blev tillfrågade av sina respektive chefer om de ville gå utbildningen. Den bestod av fem utbildningstillfällen i grupp tillsammans med vård- och omsorgspersonal från andra kommuner. Där fick de metoder och verktyg för att kunna arbeta med språkutvecklingen på sina arbetsplatser.

Kan undvika missförstånd

Adawiye började med att göra en ordlista, med bilder, att använda bland annat vid introduktion av nya medarbetare.

- Den är bra för alla nya vikarier som inte har arbetat inom vård och omsorg förut och känner till alla ord och uttryck, säger Youssef.

Men det handlar inte enbart om att förstå ord, utan också om hur språket används. Det kan lätt bli missförstånd när man minst anar det. Det vet Adawiye och Youssef av egen erfarenhet.

- I Sverige lindar vi gärna in saker när vi ska säga något, och så finns det ord som betyder två saker och det kan vara väldigt förvirrande, som tår och tårar och tänker och tanka. Och när man använder ordspråk kan det bli jättekonstigt, som om någon säger att ”det har fallit mellan stolarna”. Jaha, hur då menar du, säger Adawiye.

- En sak som jag själv varit med om var när jag bjöd en kollega på frukt och hon svarade ”Det är lugnt”. Hm, vill hon ha eller inte?

Det här gör ett språkombud

I uppdraget för språkombud ingår följande:

  • Att ha ett särskilt ansvar för språkfrågor på arbetsplatsen.
  • Att stötta kolleger i frågor som gäller språkutveckling, till exempel vid dokumentation, telefonsamtal med mera.
  • Att tillsammans med chefen arbeta för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande.
  • Att använda olika verktyg för att säkerställa att informationen har uppfattats av alla medarbetare.

Källa: Vård- och omsorgscollege.


Läs mer om konceptet Språkombud på deras hemsida

Konceptet språkombud och språkombudsrollen - Vård- och omsorgscollege (vo-college.se)

Youssef A Kasem och Adawiye Maki, språkombud i Höganäs Omsorg

Youssef A Kasem och Adawiye Maki är utbildade språkombud hos Höganäs Omsorg.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen