Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Höganäs kommun Kullagymnasiet

Hemsjukvård och hjälpmedel

En kvinna vid en datorn med blommor i bakgrunden

En nära vård för alla

Om du inte längre själv, eller med hjälp av ledsagning, kan ta dig till den vård eller det stöd du behöver kan du istället få hemsjukvård. Det gäller oavsett hur gammal du är. Du kan också få stöd av vårt team om du har svårt att klara av din vardag. Du är i fokus och vi har därför ett nära samarbete med hemtjänsten.

Vårt team jobbar för dig

Hälso- och sjukvårdsteamet består av legitimerad distriktssjuksköterska och sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller fysioterapeut. Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande med fall, undernäring och munhälsa.

Distriktssköterska och sjuksköterska

Distriktssköterskan och sjuksköterskan ger dig sådan sjukvård som kan utföras i hemmet. De kan hjälpa dig med medicinhantering, såromläggning, provtagning, utprovning av inkontinenshjälpmedel, att stödja behandling av långvarig sjukdom, ge smärtlindring, vård och stöd i livets slutskede.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten ger dig råd och stöd om hur du kan klara dagliga aktiviteter. Hen står också för utprovning av och träning i att använda tekniska hjälpmedel som rullstol, duschpall, griptång eller hjälpmedel för minne. Arbetsterapeuten hjälper dig även med att skriva ett intyg som kan användas i en ansökan om bostadsanpassning.

Fysioterapeut

Fysioterapeuten hjälper dig med råd, stöd och träningsprogram för att så långt som möjligt återfå eller bibehålla din fysiska funktionsförmåga vid sjukdom eller funktionsnedsättning. Fysioterapeuten hjälper också till med utprovning av och träning i att använda hjäpmedel för gång och förflyttning.