Frågor och svar hemsjukvård

Här hittar du svar på vanliga frågor om hemsjukvård.

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdande insatser som utförs i ditt hem. Det kan till exempel vara hjälp med dina mediciner, injektioner, såromläggningar, provtagningar, rehabilitering i hemmet eller annan omvårdnad.

Hemsjukvården kan bestå av både kortare och mer långvariga vårdrelationer. Den finns till för dig som har både större och mindre behov av omvårdnad och medicinska insatser. Alla åldrar och sjukdomar (akuta eller kroniska) kan förekomma.

Du kontaktar din distriktssköterska, fysio- eller arbetsterapeut som bedömer ditt behov av sjukvårdande eller rehabiliterande insatser i hemmet. Vårdcentral och sjukhus kan också anmäla ditt behov av hemsjukvård.

Distriktssköterskan, fysioterapeuten eller arbetsterapeuten utreder och beslutar om sjukvårdande eller rehabiliterande insatser. De kan själv utföra insatsen eller delegera den till annan sjukvårdskunnig personal i hemvården.

Vid behov sker samverkan även med vårdcentral och sjukhus.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: