Hjälpmedel

Du som har någon form av funktionsnedsättning kan hyra hjälpmedel av oss för att klara av vardagen bättre. Vi har hjälpmedelsabonnemang med återkommande månadskostnad och korttidslån för en begränsad period där du betalar en fast avgift.

Hjälpmedel är utrustning och anpassning som förebygger, kompenserar, bevarar eller förbättrar din funktionsförmåga. En av våra arbetsterapeuter eller fysioterapeuter bedömer tillsammans med dig ditt behov av hjälpmedel. Bedömningen är helt avgiftsfri.

Hjälpmedelsabonnemang

När vi skriver ut hjälpmedel åt dig tillkommer ett hjälpmedelsabonnemang. Du betalar sedan en fast kostnad per månad för abonnemanget, oavsett hur många hjälpmedel som har skrivits ut till dig.

Om du har låg inkomst finns det också möjlighet för dig att få nedsatt avgift. Avgiften förändras årligen. Du hittar alltid aktuella avgifter här på Höganäs kommuns hemsida. Öppnas i nytt fönster.

Du som lånar hjälpmedel har ansvar för skötsel, och rengöring samt vissa reparationer.

Hjälpmedel för syn och hörsel

Region Skåne ansvarar för syn- och hörselhjälpmedel. Vi kan i bolaget däremot hjälpa dig med inlärning och träning av redan utprovade hjälpmedel för syn och hörsel. Vi kan också ge dig råd och stöd.

Korttidslån vid planerad operation

Du kan också tillfälligt hyra hjälpmedel av oss. Det är aktuellt om du till exempel genomgår en operation av höft, knä eller rygg och blir rekommenderad att använda vissa hjälpmedel av den som genomför operationen. Du beställer i så fall hjälpmedel genom vår e-tjänst:

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen