Frågor och svar om hemtjänst

Här hittar du svar på vanliga frågor om hemtjänst.

Du ansöker om hemtjänst hos Höganäs kommun. Öppnas i nytt fönster. I samband med att du blir beviljad hemtjänst kan du välja vilken utförare du vill ha för dina serviceinsatser. Om du inte aktivt gör ett val kommer du automatiskt att bli tilldelad Höganäs Omsorg AB som utförare.

När du har svårt att klara av vardagen hemma på egen hand kan du få stöd genom hemtjänst. Du kan till exempel få hjälp med din personliga omvårdnad, eller med att städa, tvätta och handla.

Vi utför två typer av insatser: Omvårdnadsinsatser och serviceinsatser. Omvårdnadsinsatser är insatser som personlig omvårdnad, förflyttning och aktiviteter. Vi utför omvårdnadsinsatser dygnet runt, alla dagar om året. Serviceinsatser är insatser där vi hjälper till med städ, tvätt och inköp. Serviceinsatserna utför vi vanligtvis under dagtid på vardagar.

Du som omsorgstagare betalar din avgift för hemtjänst till Höganäs kommun. Avgiften för omvårdnad beror på din inkomst. Ingen betalar mer än gällande maxtaxa. På kommunens hemsida hittar du information om aktuella avgifter inom äldreomsorgen.

Vi arbetar löpande med att förbättra kontinuiteten i våra verksamheter. Vi har bland annat avsatt resurser för att arbeta med vårt planeringssystem så att systemet kan hjälpa oss att få en bättre kontinuitet.

Om du har larm eller inte kan öppna dörren för oss när vi kommer behöver vi sätta in ett digitalt lås, men vi behöver även få en plåtnyckel som vi har om systemet för digitala lås slutar fungera. Den fysiska nyckeln förvaras alltid i ett kassaskåp som endast ett fåtal av personalen har tillgång till.

När vi besöker dig låser vi upp din dörr med hjälp av det digitala låset och våra arbetstelefoner. Det går bara att låsa upp dörren med våra speciella arbetstelefoner. Det krävs även en speciell behörighet som är knuten till vårt journalsystem, vilket innebär att bara de som har tillgång till vårt journalsystem kan använda låsen. Varje gång någon låser upp eller låser din dörr loggas besöket och vi kan se vem som varit hos dig och vilken tid.

Det händer att våra omsorgstagare har husdjur och det innebär inga begränsningar för vilka insatser du kan få. Om vi har allergier hos någon av våra medarbetare hanterar vi det inom verksamheten.

Skulle ditt husdjur upplevas som hotfullt eller farligt av någon av våra medarbetare kommer teamet diskutera hur det ska hanteras. Vid behov kan säkerhetsansvarig i Höganäs kommun hjälpa till.

Om våra medarbetare upplever att ett djur hos en omsorgstagare far illa, och detta inte kan åtgärdas genom samtal med omsorgstagaren, ska de göra en rapport enligt Lex Maja. Du kan läsa mer om Lex Maja här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: