Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Höganäs kommun Kullagymnasiet

LSS för barn och unga

En kvinna vid en datorn med blommor i bakgrunden

Ett spännande liv

Alla barn och unga har unika förutsättningar för just sitt liv. Tillsammans med dig som är förälder hjälper vi på Höganäs Omsorg AB till för att ditt barn ska kunna fylla sina dagar med spännande aktiviteter. För barn och unga erbjuder vi bland annat korttidstillsyn, avlösar- och ledsagarservice, kontaktperson och personlig assistans.

Delaktighet i fokus

I alla våra verksamheter är både individuell och gemensam delaktighet prioriterad. Vi ser att våra omsorgstagare är kapabla att efter egen förmåga forma sina liv och sin vardag och vi har ingen gräns för delaktigheten när det gäller frågor som rör individen. Istället får våra omsorgstagare själva avgöra vad som är en rimlig nivå för just sin delaktighet: Vi möter alla som de unika personer de är.

Kontaktperson

En kontaktperson är en vän och medmänniska: Ett komplement till anhöriga och vänner. Insatsen ges som ett icke-professionellt stöd av någon med ett stort engagemang och intresse för andra människor. Något krav på särskild yrkeskompetens ställs inte. Ni kan ansöka om insatsen kontaktperson hos Höganäs kommun. Öppnas i nytt fönster.

Korttidstillsyn

Med korttidstillsyn kan ni få hjälp med tillsyn i samband med skoldagen och på loven. Insatsen underlättar vardagen så att ni kan leva och arbeta som andra familjer. Vi erbjuder barn och unga en verksamhet med innehåll som passar var och ens behov och önskemål. Ansök om insatsen korttidstillsyn hos Höganäs kommun. Öppnas i nytt fönster.