Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Höganäs kommun Kullagymnasiet

LSS för vuxna

En kvinna vid en datorn med blommor i bakgrunden

Vi hjälper dig att leva ett självständigt liv

Varje människa är unik och kapabel att efter egen förmåga själv forma sitt liv och sin vardag. Alla våra insatser genomför vi tillsammans med dig, utifrån dina behov. Vi lyssnar på dina drömmar och önskemål. Tillsammans hjälps vi åt för att använda dem som ledstjärna för dina mer långsiktiga mål.

Vi har servicebostäder, gruppbostäder, daglig verksamhet och ledsagning för vuxna. Oavsett vilka insatser du behöver finns vi där för att hjälpa dig med både omsorg och aktiviteter.

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska och ett komplement till dina anhöriga och vänner. Personens viktigaste uppgift är att genom samvaro och hjälp till fritidsverksamhet bryta social isolering. Insatsen ges av någon med stort intresse för andra människor. Du kan ansöka om insatsen kontaktperson hos Höganäs kommun. Öppnas i nytt fönster.