Bostad med särskild service

Våra bostäder med särskild service är organiserade i ett antal lägenheter som alla har tillgång till gemensam service och personal inom ett nära gångavstånd.

Delaktighet för dig som individ

Stödet du får av oss är alltid utformat för att du ska kunna påverka dina insatser och ditt dagliga liv. Tillsammans pratar vi om din funktionsnedsättning, vad en diagnos är och vad en utredning om ditt stödbehov betyder. Du är delaktig i alla beslut som handlar om din bostad, ditt stöd, dina aktiviteter och andra saker i ditt liv. Hos oss kan du alltid lämna önskemål och förslag för att utveckla verksamheten.

Delaktighet i gruppen

På våra bostäder med särskild service är alla omsorgstagare delaktiga i de frågor som rör verksamhetens utformning, gemensamma aktiviteter och frågor som rör alla. I praktiken innebär det att du hos oss har möjlighet att delta i olika former av samrådsgrupper. Vi har till exempel grupper som planerar gemensamma måltider, fester och andra aktiviteter som skapar gemenskap och delaktighet för alla.

Olika typer av bostäder

Gruppbostad – är till för dig som har ett omfattande behov av stöd och service, med närvaro av personal dygnet runt. Boendeformen är organiserad så att ett mindre antal lägenheter är grupperade kring gemensamma utrymmen.

Servicebostad – är avsedd för dig som inte behöver lika omfattande stöd som i gruppbostad. Servicebostäderna är organiserade med ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och personal inom ett nära gångavstånd.

Ansök om bostad med särskild service

Du som har en funktionsnedsättning och som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov kan ha rätt till en bostad med särskild service. Du ansöker om insatsen hos Höganäs kommun. Öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: