Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Höganäs kommun Kullagymnasiet

Om Höganäs Omsorg AB

Vi är Höganäs kommunala omsorgsbolag

Höganäs Omsorg AB är Höganäs kommuns eget omsorgsbolag som bildades 2017. I Höganäs bedriver vi äldreomsorg och tillhandahåller stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Med över 700 anställda är vi en av Höganäs största arbetsgivare.

Vi utvecklar Höganäs Omsorg AB – från kol till diamant – genom digitalisering, innovation, modigt ledarskap och stolta medarbetare.

Vår vision

En kvinna vid en datorn med blommor i bakgrunden
En kvinna vid en datorn med blommor i bakgrunden

Vår verksamhet

Vi bedriver äldreomsorg och ger stöd och service till personer med funktionsnedsättning åt invånarna i Höganäs kommun. Alla våra tjänster utförs i enlighet med vårt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Hemtjänst, hemsjukvård, insatser på särskilt boende och i bostad med särskild service levererar vi dygnet runt, 365 dagar om året. Daglig verksamhet är tillgängligt dagtid på vardagar, korttidstillsyn erbjuder vi före och efter skoltid och på lov. Kontaktmannaskap och ledsagning levererar vi dag- och kvällstid under alla veckans dagar.

Förebyggande arbete

Vi skapar förutsättningar för våra medarbetare att arbeta rationellt och förebyggande i utsatta situationer. Vi arbetar med ett rehabiliterande
förhållningssätt.

Samverkan och samarbete

Vi vill skapa en så god omsorg och vård som möjligt. För att nå dit arbetar vi aktivt med att utveckla samverkan, både internt inom bolaget och externt med civilsamhället.

Digitaliseringens möjligheter

Vi tar vara på den digitala kompetensen hos våra medarbetare. För att öka effektiviteten inför vi välfärdsteknik i våra verksamheter och letar aktivt efter digitala lösningar.

En kvinna vid en datorn med blommor i bakgrunden

Vi möter framtiden

Andelen äldre över 80 år beräknas öka med cirka 25 procent fram till 2023. Fler än någonsin kommer behöva våra tjänster. Höganäs kommuns vård- och omsorgsplan för planperioden 2020-2023 är idag grunden i allt vårt arbete. I den hittar vi de prioriterade områden vi som bolag ska jobba med de kommande åren. Tillsammans med vår affärsplan, konceptualiseringar av våra verksamhetsområden och vår vision stakar den ut vägen för oss som bolag. Tillsammans utvecklas vi genom innovation, digitalisering, modigt ledarskap och stolta medarbetare. Allt för att kunna möta framtiden på bästa sätt.

Ett hållbart bolag

Vi delar upp hållbarhetsarbetet i flera dimensioner, där alla delar tillsammans bidrar till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Vi vill vara ett hållbart bolag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Bolagets ambition är att med mindre göra mer. Det handlar både om hur vi väljer de varor och tjänster som vi köper in och hur vi kan bli mer effektiva i vårt arbete.

En kvinna vid en datorn med blommor i bakgrunden
En kvinna vid en datorn med blommor i bakgrunden

Unga får extrajobb i vården

"Unga i vården" heter Höganäs Omsorgs koncept som ger undommar en inblick i hur det är att arbeta inom vård och omsorg inför att de ska välja gymnasieutbildning. Det innebär att ungdomar som går i åttan och nian får arbeta extra inom äldreomsorg och LSS på helgerna.