Hur är det att bo hos oss?

Det är mycket som är nytt när du eller din närstående flyttar in på ett särskilt boende. På den här sidan har vi samlat lite praktisk information som kan vara bra att känna till om våra boenden och hur vi bedriver verksamheterna.

Genomförandeplan och levnadsberättelse

När du flyttar in på ett särskilt boende blir du erbjuden ett välkomstsamtal. Under samtalet lär personalen känna dig och får veta lite mer om just dina intressen och önskemål. Om du vill ha närstående med vid samtalet går det bra. Vi kommer även tillsammans med dig och eventuell närstående upprätta en genomförandeplan. I den står det bland annat hur du vill att vi ska utföra dina insatser.

För att ge personalen ytterligare möjlighet att stödja och förstå dig kan du fylla i en levnadsberättelse. I den kan du berätta det du vill att personalen ska veta om dig och ditt liv.

Boendets och verksamhetens uppbyggnad

Våra boenden består av ett antal lägenheter fördelade på olika enheter. På varje boende finns kök, matsal och gemensamhetsutrymmen. Din lägenhet är utrustad med en vårdsäng, men alla övriga möbler och inredning tar du med dig när du flyttar in hos oss.

Vår omvårdnadspersonal finns tillgänglig dygnet runt och enhetens sjuksköterska tjänstgör på vardagar under kontorstid. Under kvällar, nätter, helger och helgdagar finns alltid sjuksköterska, som är stationerad på en annan plats, att nå.

Vi erbjuder både gemensamma och individuella aktiviteter för alla som bor hos oss. När vi upprättar din genomförandeplan fångar vi samtidigt upp vilka tankar och önskemål just du har. Gemensamma aktiviteter kan till exempel handla om att fira helger och högtider tillsammans, delta i promenad- och samtalsgrupper eller att spela musik ihop. Vår personal är alltid lyhörd och inkännande och du deltar bara på aktiviteter om du själv vill.

Du blir erbjuden en egen kontaktperson i personalgruppen. Kontaktpersonen ska se till att du får den hjälp du behöver på det sätt ni kommit överens om. Kontaktpersonen kan hjälpa dig med att boka tid hos till exempel frisör och fotvård och har kontinuerlig kontakt med dina närstående om du önskar det.

Enhetens sjuksköterska ansvarar för att du får den hälso- och sjukvård som du behöver. Sjuksköterskan ser också till att en läkare blir kontaktad vid behov.

När du flyttar in på ett särskilt boende blir du erbjuden ett tandvårdsintyg och, om du vill, en kostnadsfri munhälsobedömning en gång om året av tandhygienist. Hjälpmedel du använder tar du med dig till boendet.

Besök på vårdcentral, hembesök av läkare, sjukresor och läkemedel betalar du själv för. Högkostnadskort gäller.

Hos oss ser vi hela människan och inte bara sjukdomen. Vi möter alltid dig där just du är och tar fram en plan för hur personalen ska bemöta dig som omsorgstagare i olika situationer.

På ett särskilt boende är döden en del av livet. Målsättningen vid all vår palliativa vård är att skapa livskvalitet, trygghet och tillit den tid som är kvar. All vård i livets slut ska ske med bibehållen värdighet för dig som omsorgstagare.

Redan när du eller din närstående flyttar in hos oss tar personalen upp och pratar med dig om tankar och önskningar kring döden. Alla överenskommelser dokumenterar personalen sedan i verksamhetssystemet.

Anhöriga och närstående

Dina anhöriga är en viktig resurs och de ska alltid känna sig välkomna till boendet när du så önskar. Vi ser gärna att dina anhöriga och närstående deltar vid gemensamma aktiviteter och utflykter. Höganäs kommun erbjuder anhörigstöd till dina närstående. Öppnas i nytt fönster. 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: