Ledarskap i Höganäs kommun

En av de viktigaste faktorerna som gör att anställda trivs och är motiverade på jobbet är bra ledare. 2019 startade ett ledarprogram för ledare i kommunens förvaltningar och bolag, 2021 avslutades det. Nu är det dags att ta det ett steg vidare.

Ledarna är viktiga ambassadörer utifrån att vår organisation ska leva utifrån våra ledord kommunikation och koncerntanke. Vår kompetensförsörjningsplan tar upp ledare som ett bristyrke att rekrytera till i framtidens kommunala Sverige. Därför jobbar vi proaktivt redan nu, inifrån och ut, genom att satsa på våra ledare och hoppas att det i sin tur sprids externt och kan locka ännu fler bra ledare till Höganäs kommun, säger Herman Crespin, kommunchef i Höganäs.

I utbildningen ingick att stärka och utveckla ledarnas förmåga att leda verksamhet, medarbetare och utveckling på ett sådant sätt att verksamheten når sina mål och att det skapas motivation, glädje och en hållbar arbetssituation för medarbetarna.

Under 2022 kommer vi ta nästa steg, att implementera medarbetardiamanten.

Alla ledare har fyra dimensioner i sin ledarskapsdiamant, det empatiska, det modiga, det visionära och det resultatinriktade ledarskapet.

Höganäs kommuns ledarskapsdiamant

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen