Ledarskap i Höganäs kommun

En av de viktigaste faktorerna som gör att anställda trivs och är motiverade på jobbet är bra ledare. 2019-2021 gick alla ledare i kommunens förvaltningar och bolag ett gemensamt ledarprogram.

Nu har vi tagit det ett steg vidare.

Ledarna är viktiga ambassadörer för att vår organisation ska leva utifrån våra ledord kommunikation och koncerntanke. Vår kompetensförsörjningsplan tar upp ledare som ett bristyrke att rekrytera till i framtidens kommunala Sverige. Därför jobbar vi proaktivt redan nu, inifrån och ut, genom att satsa på våra ledare och hoppas att det i sin tur sprids externt och kan locka ännu fler bra ledare till Höganäs kommun, säger Herman Crespin, kommunchef i Höganäs.

I utbildningen ingick att stärka och utveckla ledarnas förmåga att leda verksamhet, medarbetare och utveckling på ett sådant sätt att verksamheten når sina mål och att det skapas motivation, glädje och en hållbar arbetssituation för medarbetarna.

Under hösten 2022 har vi börjat med nästa steg, att implementera medarbetardiamanten - som har samma fyra dimensioner som ledarskapsdiamanten. Läs mer om våra tankar kring medarbetarskap.

Ledardiamant Ledarskapsdiamant diamant med växla upp i mitten

Höganäs kommuns ledardiamant

Alla ledare har fyra dimensioner i sin ledarskapsdiamant, det empatiska, det modiga, det visionära och det resultatinriktade ledarskapet.

 

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: